Aktualności

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w województwie zachodniopomorskim

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje od kilku miesięcy i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród obywateli. Jest to doskonałe narzędzie, które szybko i czytelnie pozwala wskazać zaobserwowany problem związany z bezpieczeństwem w różnych dziedzinach.

Wśród możliwych do oznaczenia zagrożeń można znaleźć problemy występujące nie tylko w ruchu drogowym, czy dotyczące wykroczeń uciążliwych społecznie, ale także szereg innych zdarzeń, które negatywnie wpływają na poczucie naszego bezpieczeństwa. Każde zgłoszenie naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa jest szczegółowo weryfikowane przez policjantów, te potwierdzone mają dalszy ciąg i konsekwencje przewidziane prawem.

Od momentu gdy Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa zaczęła funkcjonować zachodniopomorscy policjanci odczytali 13.977 zdarzeń, wskazanych przez mieszkańców jako te, które wymagają interwencji Policji. 5469 zgłoszeń, czyli blisko 40 % zaznaczonych problemów została potwierdzona przez mundurowych. Każdego dnia na bieżąco pojawiają się nowe sygnały od obywateli, te, które wpłynęły w ostatnim czasie są w trakcie weryfikacji przez patrole Policji.  

Wśród wszystkich zagrożeń wskazanych w województwie zachodniopomorskim od początku funkcjonowania KMZB najwięcej dotyczyło nieprawidłowego parkowania pojazdów, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz przekraczania dozwolonej prędkości. Ponad 70% sygnałów od mieszkańców dotyczyło właśnie tych problemów. W przypadku potwierdzenia uzyskanej poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa informacji, policjanci podejmowali interwencje oraz prowadzili działania we wskazanym obszarze.

Kilkaset sygnałów dotyczyło niewłaściwej infrastruktury drogowej oraz złej organizacji ruchu drogowego. W tym zakresie, w przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia policjanci kierowali pisma do zarządców dróg, celem  usunięcia występujących nieprawidłowości. Wśród sygnałów mieszkańców coraz częściej pojawiają się także informacje związane z problem używania środków odurzających. W tym zakresie także podejmowane są odpowiednie działania.  

Policjanci przypominają:  chcesz wiedzieć, czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Możesz mieć na to wpływ! Podziel się swoimi spostrzeżeniami! Reaguj na zagrożenie! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wejdź na stronę internetową Policji: www.zachodniopomorska.policja.gov.pl.

To  narzędzie pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie oraz przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali, a także rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Pamiętajmy, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

 

Zespół prasowy KWP w Szczecinie/KR