Aktualności

Podpisanie Porozumienia i Listu intencyjnego przez polskich i niemieckich policjantów

Dzisiaj w KWP w Szczecinie odbyło się spotkanie przedstawicieli: niemieckiej policji wodnej, Akademii Morskiej oraz KWP w Szczecinie, na którym zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy wodnych na terenach przygranicznych.

Zaproszonych gości: Petera Mainka Regionalnego Dyrektora Biura Policji Wodnej Meklemburgii – Pomorza Przedniego i dr hab.. inż kpt. ż.w. Wojciecha Ślączka Rektora Akademi Morskiej  w Szczecinie powitał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie  mgr. Marek Jasztal.

Na początku krótko omówiona została dotychczasowa współpraca z polską Policją, założenia programu dotyczącego porozumienia oraz dalszy plan wdrożenia projektu przez służby. Następnie  podpisano  Porozumienie  oraz List Intencyjny o współpracy w ramach wspólnego projektu INTERREG VA. Jest to porozumienie, które dotyczy ochrony środowiska wodnego przez policje obu państw na terenie przygranicznym. Głównymi elementami są związane z tym inwestycje oraz wiedza z zakresu dbania o środowisko.

Partnerzy w tej tematyce ogromne  doświadczenie i dzięki wzajemnej współpracy możemy wspólnie zadbać o przygraniczne tereny wodne. Akademia Morska w Szczecinie występuje w porozumieniu jako Partner Stowarzyszony i ma pełnić funkcję doradczą.

Rolą partnerów w tym projekcie ma być ochrona środowiska  naturalnego m.in. walka z  kłusownictwem, a także namierzanie jednostek zanieczyszczających środowisko wodne (kontrola łodzi i statków).
W związku z podpisaniem porozumienia Policja zachodniopomorska dokona zakupu jednego zestawu patrolującego tj. łodzi z przyczepką do transportu oraz samochodem, podobnie wyposażona ze środków projektu ma zostać strona niemiecka.

Wymiana doświadczeń oraz część edukacyjna poruszana będzie na wspólnych konferencjach wykładach oraz seminariach.

 

podkom. Mirosława Rudzińska

 • 1 Podpisanie Porozumienia i Listu intencyjnego przez polskich i niemieckich policjantów
  1
 • 2 Podpisanie Porozumienia i Listu intencyjnego przez polskich i niemieckich policjantów
  2
 • 3 Podpisanie Porozumienia i Listu intencyjnego przez polskich i niemieckich policjantów
  3
 • 4 Podpisanie Porozumienia i Listu intencyjnego przez polskich i niemieckich policjantów
  4
 • 5 Podpisanie Porozumienia i Listu intencyjnego przez polskich i niemieckich policjantów
  5