Dodatkowe policyjne patrole na ulicach Koszalina - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Dodatkowe policyjne patrole na ulicach Koszalina

20 słuchaczy ze Szkoły Policji w Słupsku pod koniec szkolenia zawodowego i po zdobyciu odpowiedniej wiedzy, po raz pierwszy wychodzą do służby w terenie. Równolegle w tym samym czasie szeregi policjantów z koszalińskich jednostek już po raz kolejny zasilili mundurowi przechodzący etap adaptacji zawodowej.

  • 1 Dodatkowe policyjne patrole na ulicach Koszalina
    1

W ramach adaptacji zawodowej 18 policjantów wraz z 7 doświadczonymi policjantami z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie będzie pełniło służbę na terenie podległym koszalińskiej komendzie.

Młodzi stażem funkcjonariusze dotychczas przeszli pozytywnie procedurę kwalifikacyjną umożliwiającą pracę w Policji. Ukończyli kurs podstawowy zakończony egzaminem i mają za sobą kilka tygodni pracy w macierzystych jednostkach.

Oprócz adeptów na ulicach Koszalina pojawi się również 20 słuchaczy ze Szkoły Policji w Słupsku, którzy wspólnie z doświadczonymi policjantami przez cały najbliższe dwa tygodnie będą pełnili służbę głównie w patrolach pieszych, w godzinach popołudniowych i nocnych.

Kursanci oraz policyjni adepci będą kierowani w miejsca zagrożone, tam gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców. Monitorować będą rejony parków, skwerów, placów zabaw i szkół. Zobaczyć ich będzie można również w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. To już kolejna tura praktyk, jakie odbywają słuchacze ze Słupska oraz młodzi stażem adepci. Dzięki wspólnym patrolom z policjantami, na ulicach Koszalina pojawi się więcej mundurowych, którzy będą dbali o nasze bezpieczeństwo.

Policjanci zostaną oddelegowani w newralgiczne miejsca głównie w te, które mieszkańcy naszego miasta zgłosili za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
    
 
podkom Monika Kosiec