Wspólne działania - Bezpieczne Ogrody - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Wspólne działania - Bezpieczne Ogrody

Dzielnicowi z komisariatu II i funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili działania prewencyjne pod nazwą "Bezpieczne Ogrody". W akcji udział wzięli również słuchacze ze Szkoły Policji w Słupsku, którzy przez najbliższe dni będą zdobywali praktyczne umiejętności podczas służby z doświadczonymi policjantami na ulicach naszego miasta.

W wyniku współpracy Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie ze Szkołą Policji w Słupsku od tygodnia w naszym mieście szkoli się kolejna grupa młodych policjantów. Ich zadaniem jest pełnienie służby z doświadczonymi funkcjonariuszami i w ten sposób nabywanie niezbędnych umiejętności.     

Do działań "Bezpieczne Ogrody" patrole odprawił naczelnik Wydziału Prewencji i kierowniki Rewiru Dzielnicowych, którzy za pomocą mapy z topografią ogrodów działkowych wyznaczyli i omówili zadania do realizacji podczas prowadzonych kontroli.

Mundurowi z Koszalina i słuchacze Szkoły Policji w Słupsku pojawili się na terenie wszystkich podległych komisariatowi ogrodów działkowych. Sprawdzali działki pod kątem miejsc, w których grupują się osoby spożywające alkohol oraz bezdomne.

Wspólne patrole skupiły się przede wszystkim na sprawdzeniu stanu zabezpieczenia technicznego obiektów i altanek. Policjanci w trakcie kontroli rozmawiali z właścicielami działek jak należy zabezpieczyć  sprzęt, aby nie stać się ofiarą kradzieży. Przekonywali, że tylko wspólne działania funkcjonariuszy i działkowców przyczynią się do ograniczenia przestępczości oraz aktów wandalizmu na terenie ogrodów. Wskazywali na korzyści, które wypływają z "sąsiedzkiej czujności" i współodpowiedzialności.


podkom Monika Kosiec

  • 1 Wspólne działania - Bezpieczne Ogrody
    1
  • 2 Wspólne działania - Bezpieczne Ogrody
    2