Stargardzianki uczą się samoobrony - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Stargardzianki uczą się samoobrony

Każda z kobiet potencjalnie może znaleźć się w niebezpiecznej sytuacji, na którą musi prawidłowo zareagować, dlatego Stowarzyszenie NASZ STARGARD przygotowało szkolenie "Bezpieczna Stargardzianka", które między innymi prowadzi funkcjonariusz stargardzkiej policji.

Celem projektu, który Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie oraz Prezydent Rafał Zając objęli honorowym patronatem, jest przeszkolenie kobiet z umiejętności zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych z elementami samoobrony.

Realizacja projektu "Bezpieczna Stargardzianka" pozwoli wytrenować i odblokować u kobiet naturalne zachowania obronne i wzbudzić w nich instynkt samozachowawczy przed wszelkimi formami przemocy. Ponadto istotą tego projektu jest opanowanie przez uczestniczki technik samoobrony, co wzmocni ich poczucie pewności siebie, tak aby nie stać się bezwolnymi ofiarami przestępstw.

Założony w projekcie program składa się z dwóch części. Pierwszą są zajęcia teoretyczne, na których omówione zostały zagadnienia dotyczące przyczyn agresji wobec kobiet oraz przedstawiono aspekty prawne z elementami prewencji kryminalnej. W drugiej części odbywają się zajęcia praktyczne na sali gimnastycznej, gdzie uczestniczki ćwiczą elementy samoobrony. Panie uczestniczące w zajęciach nabywają wiedzę na temat rozpoznawania i unikania zagrożenia oraz sposobów ich neutralizowania.

Zamierzeniem projektu, który Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie oraz Prezydent Stargardu Rafał Zając objęli honorowym patronatem, jest wyposażenie Pań w wiedzę i umiejętności praktyczne, które pomogą w radzeniu sobie z sytuacjami zagrażającymi zdrowiu i życiu.


kom. Łukasz Famulski /IK

  • 1 Stargardzianki uczą się samoobrony
    1
  • 2 Stargardzianki uczą się samoobrony
    2
  • 3
    3