Z uczniami o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Z uczniami o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje od 2016 roku. Służy ona nie tylko wzmocnieniu poczucia bezpieczeństwa, ale i włączeniu lokalnych społeczności w przeciwdziałanie niektórym patologiom społecznym. Właściwe jej użytkowanie bez wątpienia może przyczynić się do poprawy skuteczności działań Policji.

Wspomniana aplikacja może doskonale wypełniać swoje zdania, pod warunkiem prawidłowego korzystania z niej przez użytkowników. Na przeciw tej problematyki wyszedł dzielnicowy z Posterunku Policji w Wierzchowie. Spotkał się on z młodzieżą szkolną klas VI i VII Zespołu Szkół w Świerczynie, by przedstawić podstawowe informacje o opisywanej aplikacji.

Atutem Krajowej Mapy Zagrożeń jest fakt, iż każdy członek społeczeństwa może z niej korzystać. Funkcjonuje ona jako źródło informacji o potencjalnych zagrożeniach lub problemach z jakimi boryka się lokalna społeczność.

Zgłoszenia są anonimowe i nie stanowią formalnych zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach.

Takie rozwiązanie pozwala na maksymalnie szerokie zaangażowanie społeczeństwa w jej budowę w tym także ludzi młodych.

Świadome i odpowiedzialne nanoszenie dostrzeżonych problemów pozwoli na maksymalnie skuteczne planowanie i wykorzystywanie służby pod kątem ich eliminacji.

Przy okazji tematyki związanej z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa omówione zostały kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego i pieszych po zmroku

 

asp. szt. Maciej Zieliński/AG