Szczecińscy policjanci dbają o bezpieczeństwo mieszkańców - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Szczecińscy policjanci dbają o bezpieczeństwo mieszkańców

Dzielnicowi Komisariatu Policji Szczecin Śródmieście przyprowadzili działania pt; ,,Bezpieczne Osiedle", które ukierunkowane były głównie na pomoc i wsparcie osobom bezdomnym oraz samotnym. Natomiast policjanci z KMP w Szczecinie w ostatni weekend karnawału w rejonie lokali rozrywkowych znajdujących się w centrum miasta koncentrowali swoje czynności aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom miasta a tym samym przeciwdziałać powstawaniu przestępstw i wykroczeń.

Przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji Śródmieście w Szczecinie z udziałem funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego oraz Straży Miejskiej Szczecin działania ukierunkowane były na kontrole rejonów i miejsc przebywania osób bezdomnych potrzebujących pomocy i wsparcia.
Miesiące zimowe są szczególnie ciężkim okresem dla osób, które bardzo często nie tylko z własnej woli i własnemu wyborowi pozostają bezdomne i narażone na utratę życia i zdrowia.  W tym też celu dzielnicowi wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej udzielali rad i  wskazywali miejsca, gdzie osoby dotknięte zjawiskiem bezdomności mogą uzyskać pomoc i wsparcie.
Motywowali je do zamieszkania w przygotowanych noclegowniach, ogrzewalni miejskiej przy Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień lub schroniskach.  Bardzo często problemowi bezdomności towarzyszy problem alkoholowy, który powoduje to, że osoby te odmawiają możliwości zamieszkania w schroniskach dla osób bezdomnych.
Ponadto w trakcie działań ukierunkowano pracę prewencyjną na kontrolę stanu trzeźwości kierujących oraz ochronę niechronionych uczestników ruchu drogowego w najbardziej newralgicznych skrzyżowań przy ulicy Plac Zwycięstwa i Brama Portowa.   
Podobnie jak w trakcie poprzednich działań wytypowane zostały na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa miejsca, w których dochodzi najczęściej do popełniania wykroczeń najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa. Policjanci dokonali sprawdzenia tych miejsc i wdrożyli czynności służbowe ukierunkowane na wyeliminowanie ich z mapy zagrożeń w celu poprawy stanu bezpieczeństwa.


W ostatni weekend karnawału do służby na terenie miasta  przystąpili policjanci  wspólnie z Funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej i Straży Ochrony Kolei. Tej nocy o bezpieczeństwo mieszkańców miasta dbały patrole mundurowe i typu wywiadowczego.
Ostatki -  to dla wielu osób czas na huczne zabawy w gronie przyjaciół.  Dla wielu policjantów jest to jednak czas wytężonej pracy. W czasie gdy puby i dyskoteki wypełniają się spragnionymi rozrywki mieszkańcami miasta, funkcjonariusze policji podejmują służbę mająca na celu zapewnienie im bezpieczeństwa.
Uczestnicy nocnych zabaw często, ze względu na swój stan trzeźwości, narażeni są na różne niebezpieczeństwa. Zdarza się również, że pod wpływem alkoholu oni sami mogą dopuszczać się różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń.
Mundurowi objęli swoim nadzorem także uczestników ruchu drogowego. Zarówno tych zmotoryzowanych jak i pieszych.

W trakcie działań funkcjonariusze  zatrzymali sprawców bójki, uszkodzenia mienia oraz osobę posiadającą narkotyki.
Funkcjonariusze ujawnili również  wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu jak i w ruchu drogowym, które w większości przypadków zostały zakończone w drodze postępowania mandatowego. Nie obyło się przy tej okazji bez holowania pojazdu, którego kierujący utracił uprawnienia do kierowania. Wśród osób które ukarano mandatem, nie zabrakło także amatorów spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem.

 

 asp.szt. Grzegorz Dąbrowski/st. asp. Michał Sroka/AG

  • Szczecińscy policjanci dbają o bezpieczeństwo mieszkańców
  • Szczecińscy policjanci dbają o bezpieczeństwo mieszkańców
  • Szczecińscy policjanci dbają o bezpieczeństwo mieszkańców
  • Szczecińscy policjanci dbają o bezpieczeństwo mieszkańców
  • Szczecińscy policjanci dbają o bezpieczeństwo mieszkańców
  • Szczecińscy policjanci dbają o bezpieczeństwo mieszkańców
  • Szczecińscy policjanci dbają o bezpieczeństwo mieszkańców