Międzynarodowa wizyta w Sztabie Policji KWP - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Międzynarodowa wizyta w Sztabie Policji KWP

Dzisiaj w siedzibie Sztabu Policji KWP oraz KMP w Szczecinie, w ramach "Provost Marshal Forum 2018" zorganizowanego przez Biuro Provost Marshala MNC NE (Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni z siedzibą w Szczecinie) odbyła się wizyta przedstawicieli policji wojskowych i żandarmerii reprezentujących kilkanaście państw współpracujących w ramach struktur wojskowych NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego).

Podczas spotkania przedstawiono podstawowe zadania i uprawnienia Policji, strukturę organizacyjną oraz obszar działania policji zachodniopomorskiej, a także omówiono ogólne zasady współdziałania pomiędzy Policją i Żandarmerią Wojskową w kontekście coraz liczniejszej obecności wojsk sojuszniczych na terytorium RP.

 

opr. Sztab Policji KWP w Szczeninie