Aktualności

Stanowisko Policji w związku z czynnościami podejmowanymi w sprawie konferencji pt. „Karl Marx 1818-2018, urodziny Karola Marksa”

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Rewalu wykonywali czynności na pisemne polecenie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin Zachód pod kątem sprawdzenia, czy nie doszło do zachowań wypełniających znamiona przestępstwa z art. 256 § 1 kk i publicznego propagowania innego totalitarnego ustroju państwa.

Czynności podjęte przez funkcjonariuszy Policji nie zakłóciły przebiegu organizowanej konferencji i polegały na rozpytaniu kierownika ośrodka, w którym odbywała się konferencja oraz jednego z jej uczestników. Interwencja policjantów zakończyła się sporządzeniem notatki, która zostanie przekazana do właściwej prokuratury zlecającej powyższe czynności.

Komendant Powiatowy Policji w Gryficach w bezpośrednim kontakcie z JM Rektorem wyjaśni okoliczności opisywanej sytuacji.

tutaj stanowisko Prokuratury Okręgowej w Szczecinie:

http://www.szczecin.po.gov.pl/2018/05/stanowisko-prokuratury-okregowej-w-szczecinie-w-sprawie-konferencji-pt-karol-marks-1818-2018-urodziny-karola-marksa/

 

Zespół prasowy KWP w Szczecinie