Aktualności

Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie - Może i Ty chcesz wstąpić w nasze szeregi?

Dzisiaj na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 20 kandydatów w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, zaproszonych gości i swoich bliskich złożyło ślubowanie służenia Ojczyźnie i społeczeństwu. Szef zachodniopomorskiego garnizonu podczas uroczystości wręczył akty nominacyjne na stanowiska : zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Szczecinie.

W dniu 21 maja 2018r. w policyjne szeregi zachodniopomorskiej Policji przyjętych zostało kolejnych 20 nowych funkcjonariuszy: 3 kobiety i 17 mężczyzn.

Dzisiaj nowo przyjęci w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jacka Cegieły i jego I Zastępcy insp. Jarosława Pasterskiego a także komendantów z rodzimych jednostek wypowiedzieli słowa roty składając uroczyste ślubowanie.

Szef zachodniopomorskiego garnizonu w krótkim wystąpieniu jako pierwszy powitał nowo przyjętych, ich najbliższych oraz zaproszonych gości. Podkreślał, że służba jaką wybrali kandydaci jest trudna i odpowiedzialna. Podejmowanie jej trudów będzie nie tylko próbą dla nich samych, ale również dla ich rodzin. Zaznaczył również, że daje ona dużo satysfakcji oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Komendant pogratulował kandydatom i życzył sukcesów i wytrwałości podczas służby.
Nowo przyjęci w pierwszej kolejności odbędą kilkumiesięczne przeszkolenie, aby następnie wesprzeć pracę swoich kolegów w jednostkach Policji:

KWP Szczecin: - 2 osoby,
KMP Świnoujście - 1 osoba,
OPP - 11 osób,

KPP Białogard – 2 osoby,
KPP Goleniów - 1 osoba,

KPP Gryfice – 1 osoba,
KPP Kołobrzeg - 1 osoba,
KPP Świdwin - 1 osoba,


 

Ponadto w trakcie uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wręczył nominacje na stanowiska służbowe tj. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie kom. Marcinowi Pilarczykowi oraz Naczelnikowi Wydziału dw z Przestępczością Gospodarczą KWP w Szczecinie.

Po zakończeniu uroczystego apelu był czas na zrobienie pamiątkowych zdjęć.


 

Przypominamy, że cały czas trwa rekrutacja do służby w Policji w 2018r. na terenie województwa zachodniopomorskiego. Oferta skierowana jest do młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wyższym wykształceniem po kierunkach przydatnych w policji ( prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) .

Każdy, kto chce służyć w tej formacji musi spełnić określone wymagania:
- obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
* korzystający w pełni z praw publicznych,
* posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
* posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
* dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
* ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z kilku etapów niepunktowanych tj:
- złożenia dokumentów,
* sprawdzenia dokumentów,
* komisji lekarskiej,

oraz punktowanych :

* test wiedzy,
* test sprawności fizycznej,
* test psychologiczny,
* rozmowa kwalifikacyjna.

W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji umieszczona jest informacja dotycząca punktowania poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, ile punktów minimum trzeba uzyskać na każdym etapie i jak powstają listy rankingowe. Zawarte tam są również informacje o możliwości zdobycia przez kandydatów dodatkowych preferencyjnych punktów.

Pamiętać należy, że preferowani są kandydaci, którzy mają m.in. tytuł ratownika albo ratownika medycznego. Dodatkowe punkty w rekrutacji dostaną również osoby, które mają uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa, ratownictwa wodnego, nurkowania czy sportów motorowodnych. Mile widziane jest także prawo jazdy kategorii "A" i "C" oraz znajomość jerzyków obcych.

Po przyjęciu do służby nowo przyjęty funkcjonariusz odbywa 5, 5 miesięczne szkolenie zawodowe podstawowe do jednej z policyjnych szkół. Następnie, po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej następuje oddelegowanie do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji. Czas delegowania wynosi 49 dni ( czyli 37 służb). Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.

Następnie policjant trafia do jednostki macierzystej, gdzie będzie pełnił codzienna służbę.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej zachodniopomorskiej policji http:www.zachodniopomorska.policja.gov.pl oraz komenda miejskich i powiatowych zachodniopomorskiego garnizonu lub pod numerem tel. tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261.

Od 1 września 2017 roku osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą osobiście złożyć komplet wymaganych dokumentów we wszystkich Komendach Powiatowych Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego, lub tak jak dotychczas w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47.

Zainteresowanym osobom życzymy powożenia w rekrutacji.

Zespól Prasowy KWP w Szczecinie / IK

 • Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
  Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
 • Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
  Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
 • Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
  Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
 • Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
  Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
 • Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
  Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
 • Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
  Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
 • Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
  Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
 • Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
  Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
 • Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
  Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
 • Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
  Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
 • Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
  Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
 • Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
  Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
 • Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
  Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
 • Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
  Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
 • Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
  Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
 • akty nominacyjne
  akty nominacyjne
 • akty nominacyjne
  akty nominacyjne
 • akty nominacyjne
  akty nominacyjne
 • akty nominacyjne
  akty nominacyjne
 • Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
  Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
 • Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
  Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
 • Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
  Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
 • Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
  Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
 • Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
  Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
 • Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
  Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
 • Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
  Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
 • Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie
  Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie