„Na obozie życie płynie...” - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

„Na obozie życie płynie...”

Na terenie powiatu wałeckiego zarejestrowanych jest 50 miejsc zbiorowego wypoczynku. Policjanci wspólnie ze strażakami skontrolowali wczoraj obozy pod namiotami. Dzisiaj kolejne kontrole i spotkania z wypoczywającymi dziećmi i młodzieżą. Podobne kontrole wspólnie z innymi służbami prowadzą mundurowi z powiatu koszalińskiego. Sprawdzają min. Zwracają między innymi uwagę na warunki w jakich przebywają dzieci i młodzież i czy nie zagrażają one ich bezpieczeństwu.

Co roku w sezonie letnim zuchy i harcerze z różnych zakątków naszego kraju odwiedzają powiat wałecki celem wypoczynku. Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają policjanci, strażacy, pracownicy sanepidu i służby leśne oraz kuratorium.

Obecnie w powiecie stacjonują już obozy harcerskie, dlatego też służby kontrolują te miejsca, aby sprawdzić czy właściwie sprawowana jest opieka nad najmłodszymi wypoczywającymi. Zarówno wczoraj jak i dzisiaj służby skontrolowały bazę obozową w Próchnówku, Zdbicach, Stanicę Harcerską w Piecniku i obóz w Ostrowcu nad jeziorem Tupadły.

Mundurowi sprawdzali ponadto wymaganą dokumentację, w tym plany ewakuacyjne na wypadek wystąpienia zagrożeń typu nagłe załamanie pogody, porywiste wiatry itp., właściwie oznakowany dojazd do miejsca wypoczynku, czy korzystanie z ogniska w lesie.

Kontrole są okazją do spotkania z zuchami i harcerzami. Policjanci, strażacy i obecni podczas kontroli pracownicy Nadleśnictwa Płytnica przeprowadzili pogadanki na tematy, dotyczące zachowań podczas burzy, jak należy zachować się podczas wybuchu pożaru czy np. zaginiecie w lesie. Młodzi ludzie w zuchowych i harcerskich mundurach wykazali się znakomitą wiedzą w tym zakresie.

 

Koszalińscy policjanci  również kontrolują miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży spędzających wakacje na terenie naszego powiatu. Mundurowi sprawdzają między innymi, czy zorganizowany wypoczynek prowadzony jest legalnie, czy dzieci znajdują się pod opieką wykwalifikowanej kadry, jak również czy warunki w jakich przebywają nie zagrażają ich bezpieczeństwu.

W ostatnim czasie policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Pożarnej skontrolowali obóz harcerski „Kolonia Zuchowa” w gminie Mielno, gdzie wypoczywają dzieci i młodzież z Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP.

Funkcjonariusze sprawdzili stan bezpieczeństwa harcerzy w miejscach zamieszkania, sprawność systemów łączności i drożność dróg dojazdowych. Uczestnicy wypoczynku dowiedzieli się również, jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą, w lesie oraz w miejscu wypoczynku.

Mundurowi przekazali również instrukcje, jak zachować się w sytuacji pogorszenia się warunków pogodowych, np. burz czy ulew. Tego typu spotkania oraz kontrole będą kontynuowane do końca wakacji.

Tego typu kontrole będą prowadzone na terenie  zachodniopomorskiego wokjewództwa przez  cały okres wakacyjny.

 

mł. asp. Beata Budzyń / sierż. Beata Gałka

  • kontrole w powiecie koszalińskim
    kontrole w powiecie koszalińskim
  • kontrole w powiecie koszalińskim
    kontrole w powiecie koszalińskim
  • kontrole w powiecie koszalińskim
    kontrole w powiecie koszalińskim