Konferencja wojewódzka „Narkotyki XXI wieku” - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Konferencja wojewódzka „Narkotyki XXI wieku”

10 września br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbyła się konferencja wojewódzka pt. „Narkotyki XXI wieku”. Organizatorami konferencji byli Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska – Kulesza, Wojewódzki Inspektor Sanitarny dr n. med. Małgorzata Domagała – Dobrzycka oraz Wojewódzki Komendant Policji nadinsp. Jacek Cegieła.

W spotkaniu wzięli także udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć oraz Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz.

Przedsięwzięcie poświęcone było nowym narkotykom w świetle nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali dyrektorzy oraz pedagodzy szkół z terenu województwa zachodniopomorskiego. Swoje wystąpienia mieli policyjni eksperci z KWP w Szczecinie, zajmujący się na co dzień profilaktyką i zwalczaniem przestępczości narkotykowej.

Celem spotkania było przedstawienie zagrożeń zdrowia publicznego oraz konsekwencji prawnych wynikających z używania nowych narkotyków.

 

źródło: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, zespół prasowy KWP w Szczecinie