Aktualności

Zakup nowoczesnego oświetlenia dla Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie

W ramach projektu „Zakup nowoczesnego oświetlenia w technologii LED dla WTK KMP w Szczecinie” realizowanego z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wydział Techniki Kryminalistycznej otrzymał zestaw lamp PELI Rals wyposażonych w ośmio-diodowe reflektory na teleskopowych masztach, zasilane ze zintegrowanego akumulatora. Zestawy te zastąpiły użytkowane dotychczas reflektory halogenowe zasilane z przenośnych, spalinowych agregatów prądotwórczych.

W efekcie modyfikacji sposobu oświetlenia miejsca zdarzenia osiągnięto następujące korzyści:

  • eliminacja szkodliwych substancji emitowanych przez silniki spalinowe napędzające prądnice agregatów ze szczególnym naciskiem na zniwelowanie emisji dwutlenku węgla

  • eliminacja nadmiernego promieniowania cieplnego, ciśnienia akustycznego (hałasu) i wibracji emitowanych przez pracujące silniki spalinowe i reflektory halogenowe

  • wyeliminowanie konieczności wykorzystania do eksploatacji zestawów oświetleniowych paliw płynnych oraz olejów silnikowych

Poza efektami ekologicznymi nowe oświetlenie poprawiło jakość i komfort pracy policjantów. Dzięki wykorzystaniu technologii LED dziesięciokrotnie zwiększono moc oświetlenia przy znacznej redukcji kosztów utrzymania. Dzięki energooszczędnej technologii jedno ładowanie akumulatora wystarcza na 24 godziny ciągłej pracy, co w praktyce przekłada się na 4-8 oględzin lub innych czynności (w zależności od stopnia skomplikowania). Pozwala to ładować akumulatory nie częściej niż 1 – 2 razy w miesiącu. Ponadto dzięki wyeliminowaniu jakiegokolwiek efektu akustycznego i promieniowania cieplnego bez przeszkód można używać oświetlenia w porze nocnej, w terenie zabudowanym. Dotychczas używanie agregatów ograniczało pracę w porze ciszy nocnej gdyż generowały znaczny hałas, który w połączeniu z wibracjami powodował również, w dłuższej perspektywie czasowej znaczny dyskomfort użytkowników jak i osób postronnych. Zastosowanie w zestawach LED technologii bezemisyjnej pozwoliło także na bezpieczne używanie oświetlenia w miejscach o ograniczonej cyrkulacji powietrza w tym w nawet niewielkich pomieszczeniach zamkniętych. Rozszerzyło to znacząco spektrum czynności do jakich zestawy oświetlenia mogą być wykorzystane. Łatwość przewożenia i obsługi pozwala na używanie ich do pracy przy nawet mniej poważnych czynnościach, przy których transportowanie dotychczas używanych agregatów było ekonomicznie nieuzasadnione.

Zestawy oświetlenia LED były już wielokrotnie wykorzystywane do pracy m.in. przy oględzinach miejsc znalezienia zwłok, miejsc wypadków kolejowych, pożarów i włamań. Ponadto oświetlenie było wykorzystywane przy nocnych działaniach kontrolno – blokadowych (na punktach kontroli przesiewowej) oraz przy zabezpieczaniu przejazdu kibiców piłkarskich. Przy tym ostatnim zadaniu użycie posiadanych zestawów pozwoliło na oświetlenie praktycznie całego przystanku PKP Szczecin – Pogodno, który jest wyłączony z eksploatacji, a więc nie posiada własnego oświetlenia.

Reasumując, wymiana użytkowanych dotychczas reflektorów halogenowych zasilanych z agregatów prądotwórczych na nowoczesne zestawy oświetleniowe w technologii LED, poza niewątpliwym efektem ekologicznym przyczyniła się znacząco do poprawy jakości i bezpieczeństwa pracy policjantów na miejscach prowadzonych czynności.

 

podinsp. Jakub Pruffer

KMP Szczecin