Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka" - Bezpieczny Przedszkolak - Policja Zachodniopomorska

Bezpieczny Przedszkolak

Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"

W dniu 21 czerwca 2017 roku o godzinie 10:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47 odbył się IV finał Partnerskiego Programu Profilaktycznego "Bezpieczny Przedszkolak". W uroczystości udział wzięli Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pan Ryszard Mićko, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Pan Mariusz Sikora, oraz Podinspektor ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Zachodniopomorski garnizon reprezentowali Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mł. insp. Jacek Cegieła oraz Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie mł. insp. Arkadiusz Popiół.

Przy podsumowaniu tegorocznej edycji " Bezpiecznego Przedszkolaka" nie mogło zabraknąć  dzieci, opiekunów oraz przedstawicieli placówek oświatowych. W trakcie uroczystości została przedstawiona również wystawa prac plastycznych wszystkich nagrodzonych laureatów.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2016/2017 kontynuuje już kolejny rok  pilotażowy, partnerski program profilaktyczny "Bezpieczny Przedszkolak" kierowany do dzieci w wieku przedszkolnym.

W  tegorocznej edycji wzięło udział 14 placówek przedszkolnych z terenu Polic, Kamienia Pomorskiego oraz Świdwina.

Głównym celem realizacji IV edycji przedsięwzięcia było nabywanie przez dzieci umiejętności prawidłowego zachowania się w trudnych sytuacjach na terenie przedszkola oraz poza nim. Zaszczepienie wśród najmłodszych elementarnych zasad bezpieczeństwa, poznanie przez nich przydatnych numerów alarmowych, ćwiczenie umiejętności korzystania z nich oraz nabywanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się w różnych problemowych sytuacjach życia przyczyni się w przyszłości do stosowania właściwych postaw i uniknięcia zagrożeń.

Przedszkola, które przystąpiły do Programu "Bezpieczny Przedszkolak" prowadziły w ciągu roku  szkolnego cykl zajęć wg stworzonego przez siebie pomysłu i konspektu. Zajęcia wspierane były prelekcjami o bezpieczeństwie, przeprowadzonymi przez funkcjonariuszy Policji podczas których były rozdawane materiały profilaktyczne w postaci dyplomów i odblaskowych worko - plecaków. Zastosowane ćwiczenia stworzyły dzieciom możliwość nabywania prawidłowych nawyków i umiejętności radzenia sobie w obliczu zagrożenia. Natomiast zaaranżowane scenki umożliwiły maluchom poznanie przydatnych numerów alarmowych.

W ramach programu najmłodsi uczestnicy przygotowali prace plastyczne odzwierciedlające zdobytą wiedzę w obszarze bezpieczeństwa. Dowolność, a tym samym różnorodność form wykonania przedmiotowych prac pozwoliły na wyłonienie 10 laureatów konkursu.

Dla dzieci był to ważny dzień , dziś  wyłonieni zostali  i nagrodzeni zwycięzcy .
Laureatami Certyfikatu honorowego tytułu "Bezpiecznego Przedszkola w roku szkolnym 2016/2017" zostali :
1. Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Policach
2. Zespół Szkół w Rąbinie,
3. Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej,
4. Publiczne Przedszkole nr 2 "Pod Topolą" w Świdwinie

Zwycięzców nagradzali Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  Pan Ryszard Mićko, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Pan Mariusz Sikora, oraz Podinspektor ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Zachodniopomorski garnizon reprezentowali Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mł. insp. Jacek Cegieła oraz Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie mł. insp. Arkadiusz Popiół.

mł. asp. Ewelina Brzezińska / asp. szt. Irena Kornicz

 

 • 1 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  1
 • 2 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  2
 • 3 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  3
 • 4 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  4
 • 5 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  5
 • 6 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  6
 • 7 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  7
 • 8 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  8
 • 9 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  9
 • 10 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  10
 • 11 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  11
 • 12 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  12
 • 13 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  13
 • 14 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  14
 • 15 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  15
 • 16 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  16
 • 17 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  17
 • 18 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  18
 • 19 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  19
 • 20 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  20
 • 21 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  21
 • 22 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  22
 • 23 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  23
 • 24 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  24
 • 25 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  25
 • 26 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  26
 • 27 Kolejny Finał " Bezpiecznego Przedszkolaka"
  27