Niechroniony uczestnik ruchu w oku kamery - Aktualności Ruchu Drogowego - Policja Zachodniopomorska

Aktualności Ruchu Drogowego

Niechroniony uczestnik ruchu w oku kamery

W dniu 31.05.2017 r. na terenie Szczecina prowadzone są ogólnopolskie działania "Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego". Działania te mają na celu poprawę bezpieczństwa pieszych i rowerzystów, a także zwrócenie uwagi uczestników ruchu na zagrożenie jakie występuje w relacji pieszy – kierujący.

Policjanci pełniący służbę na drodze zwracają szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących wobec pieszych, jak również na wykroczenia popełniane przez pieszych oraz rowerzystów.

Niechroniony uczestnik ruchu, który bierze udział w zdarzeniu drogowym z samochodem osobowym narażony jest na duże niebezpieczeństwo. Pieszy nie posiada żadnych systemów bezpieczeństwa, strefy zgniotu lub pasów bezpieczeństwa, które go chronią. W chwili wypadku pojazd uderza bezpośrednio w ciało niechronionego uczestnika ruchu drogowego.

W ramach działań "Niechroniony Uczesnik Ruchu Drogowego" policjanci szczecińskiej drogówki wykorzystują kamery miejskiego monitoringu, które podglądają zachowanie uczestników ruchu drogowego. Nad ranem tylko w zaledwie godzinę mundurowi ujawnili kilkanastu kierujących, którzy nagminnie nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej znajdującej się w rejonie przejścia dla pieszych.  Podczas romowy z kierującymi najbardziej przerażający był brak świadomości, jakie mogą być konsekwencje popełnianych przez nich wykroczeń.

Gdy jesteśmy uczestnikiem ruchu drogowego, czy to jako pieszy, rowerzysta, czy jako kierujący pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności, która polega na zwiększeniu uwagi oraz dostosowaniu zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze.


sierż. Natalia Kopacz /KR