Kontakt - Sztab Policji - Policja Zachodniopomorska

Sztab Policji

Sztab Policji KWP w Szczecinie

UL. Małopolska 15
70-515 SZCZECIN
tel. sekr. 91 82 18 025
fax.  91 82 18 029
e-mail : sztabpolicji@szczecin.policja.gov.pl

NACZELNIK - mł.insp. Robert Sielski - tel. 91-82-18-020
ZASTĘPCA NACZELNIKA: nadkom. Artur Świerbiołek - tel. 91-82-18-022