Kierownictwo KWP w Szczecinie - Komendanci - Policja Zachodniopomorska

Komendanci

Kierownictwo KWP w Szczecinie

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie

nadinsp. Jacek Cegieła

sekretariat: 91-82-15-205, fax: 91-82-15-119
70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

insp. Jarosław Pasterski

sekretariat: 91-82-15-205, fax: 91-82-15-119
70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

insp. dr Piotr Ostrowski

sekretariat: 91-82-15-405, fax: 91-82-15-406
70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

dr Marek Jasztal

sekretariat: 91-82-15-405, fax: 91-82-15-406
70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47