Przywitania wiosny i majówki - Aktualności SEiRP - Policja Zachodniopomorska

Aktualności SEiRP

Przywitania wiosny i majówki

W dniu 29 kwietnia tradycyjnie jak co roku Zarząd Koła Nr 13 w Stargardzie zorganizował spotkanie "Przywitanie Wiosny".

Zaproszonch gości w  osobach Agatę Łucką - członek Zarządu Starostwa Stargardu, Zastępcę Prezydenta Stargardu Ewę Sowę, Komendanta Powiatowego Policji mł. inspektora Roberta Nowaka, Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji kom. Artura Grendę, Przewodniczącego Zarzącu Terenowego NSZZP Jana Podolaka, Wice Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Marka Kościańskiego oraz członków koła powitał Prezes Zarządu Koła nr 13 Edward Stawiński życząc miłej atmosfery i nie zapomnianych wrażeń ze wspólnej zabawy. Koleżanki w osobach: Teresa Puszczewicz - narrator, Danuta Gajek-Krychowska - Żerca, Ewa Wasylewicz - Marzanna, Agnieszka Motyl - Wiosna przygotowały krótką inscenizację pt." Wiosna". Przedstawienie pobudziło wszystkich zebranych do wspólnej zabawy i odśpiewania piosenki Skaldów - "Wiosna".

To było zaczątkiem późniejszej wspaniałej zabawy. W trakcie spotkanie wręczono legitymacje członkowskie nowo przyjętym członkom SEiRP  dla kol. Tomasza Szostaka i Marka Kędziory. Legitymacje wręczył V-ice Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Marek Kościański i Prezes Zarządu Koła nr 13 Edward Stawiński.
 
A w Drawsku Pomorskim Zarząd  Koła  Stowarzyszenia  Emerytów  i  Rencistów  Policyjnych  zorganizował spotkanie świąteczno - wiosenne 9 maja 2017 roku w Kawiarni "Uśmiech", w którym uczestniczyły 33 osoby, a spotkanie miało charakter spotkania towarzyskiego. W  spotkaniu  wzięli  udział członkowie Koła  Stowarzyszenia w Drawsku Pomorskim oraz zaproszeni  w  charakterze  gości: Prezes Zarządu Wojewódzkiego   Stowarzyszenia  Emerytów  i  Rencistów  Policyjnych w Szczecinie - Pan Henryk Karcz i  Komendant  Powiatowy  Policji  w  Drawsku  Pomorskim  -  Pan  Norbert Gorzyński.     Spotkanie  miało  charakter uroczysty  i  było  przeprowadzone  w  odpowiedniej oprawie i atmosferze.  Prezes  Koła, w  imieniu   Zarządu  przywitał przybyłych  gości oraz członków Koła, następnie  Prezes  Zarządu  Wojewódzkiego  SEiRP - Pan  Henryk Karcz  odznaczył odznaką "Za wybitne osiągnięcia dla  SEiRP" Prezesa  Koła  w  Drawsku Pomorskim  - Pana  Edwarda  Kosiorka.

W dalszej części spotkania  -  w krótkim zarysie, zapoznano zebranych  z  realizacją  zadań  Zarządu Koła  za  2016 rok, omówiono  sprawy  finansowe, socjalne  i  wypoczynkowe  dotyczące  emerytów i ich  rodziny  oraz  z  planem  pracy  i  zadaniami  Zarządu Koła  na  rok  2017.

W drugiej części spotkania - wszyscy uczestnicy wzięli udział  w uroczystym  obiedzie, w trakcie którego  dyskutowano  na  temat  wprowadzonej przez  Sejm obniżki  z  dniem  1  października  2017 roku, emerytur, rent i innych świadczeń rodzinnych.   W  czasie  obiadu  oraz w  grupach  koleżeńskich  bardzo  dużo  i długo  dyskutowano na temat spraw nurtujących emerytów i ich rodziny, wymieniano  poglądy oraz dzielono  się doświadczeniami  zawodowymi  i  życiowymi. Wiele miejsca  poświęcono na warunki socjalne, materialne, zdrowotne  w jakich znajdują się  rodziny emerytów.
 
Natomiast 20 maja 2017 roku Zarząd Koła w Chojnie ze swoimi członkami spotkał się na majówce w Stokach. Na to spotkanie zaproszono również członków Zarządu Wojewódzkiego i Miejskiego SEiPR w Szczecinie. Prezes ZW SEiRP Henryk Karcz wręczył Prezesowi Koła w Chojnie Krzysztofowi Baran odznakę wraz z dyplomem "Za wybitne osiągnięcia dla  SEiRP".

Spotkania upłynęły w ciepłej wiosennej atmosferze i z przekonaniem, że wiosna przyszła w pełni, odnowiły się również stare kontakty.

 • 1 Przywitania wiosny i majówki
  1
 • 2 Przywitania wiosny i majówki
  2
 • 3 Przywitania wiosny i majówki
  3
 • 4 Przywitania wiosny i majówki
  4
 • 5 Przywitania wiosny i majówki
  5
 • 6 Przywitania wiosny i majówki
  6
 • 7 Przywitania wiosny i majówki
  7
 • 8 Przywitania wiosny i majówki
  8
 • 9 Przywitania wiosny i majówki
  9
 • 10 Przywitania wiosny i majówki
  10
 • 11 Przywitania wiosny i majówki
  11
 • 12 Przywitania wiosny i majówki
  12
 • 13 Przywitania wiosny i majówki
  13
 • 14 Przywitania wiosny i majówki
  14