Aktualności SEiRP

Posiedzenie Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowogardzie

22 września 2017 roku odbyło się posiedzenie Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowogardzie, które prowadził nowy Prezes Koła Eugeniusz Frasoński.

Eugeniusz Frasoński powitał serdecznie zaproszonych gości:

 • Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie podinsp. Małgorzatę Figurę,
 • Zastępcę Komisariatu Policji w Nowogardzie asp. sztab. Piotra Pietrzaka
 • oraz opiekuna koła Janinę Szalimow

i zaproponował porządek obrad. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego kolegi Jana Bukowskiego. Pani komendant wręczono karykaturę policjantki narysowaną przez kolegę Arkadiusza z Częstochowy.
Atmosfera spotkania była bardzo sympatyczna.

Janina Szalimow

 • 1 Posiedzenie Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowogardzie
  1
 • 2 Posiedzenie Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowogardzie
  2
 • 3 Posiedzenie Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowogardzie
  3