Posiedzenie ZW SEiRP w Szczecinie - Aktualności SEiRP - Policja Zachodniopomorska

Aktualności SEiRP

Posiedzenie ZW SEiRP w Szczecinie

29 września 2017 roku odbyło się regulaminowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie.

Obrady prowadził Prezes ZW SEiRP Henryk Karcz, który serdecznie powitał zebranych Prezesów Kół Terenowych, członków ZW SEiRP) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia - dokonanie formalności proceduralnych,
 2. Sprawy finansowe - skarbnik Łucja Sawicka,
 3. Fundusz socjalny - korzystanie z dopłat - obowiązujący Algorytm,
 4. Sprawy związane z realizacją "Planów wydatków finansowych przez poszczególne Koła i Prezydium ZW na 2017 rok,
 5. Propozycje do planów na 2018 rok,
 6. Wystąpienie gen.w st.spocz. Jerzego Stańczyka byłego Komendanta Głównego Policji - informacja na temat "Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej" w sprawie uchwalenia nowej Ustawy emerytalnej dla służb mundurowych.

Minutą ciszy uczczono śmierć Ryszarda Mikłaszewskiego- Prezesa Koła SEiRP w Dębnie - długoletniego członka naszego Stowarzyszenia.

Były Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie i Komendant Główny Policji gen.w st.spocz. Jerzy Stańczyk wyraził chęć odwiedzenia wszystkich kół terenowych Stowarzyszenia.

Kończąc posiedzenie Prezes SEiRP w Szczecinie Henryk Karcz podziękował za udział w posiedzeniu.   

 • 1 Posiedzenie ZW SEiRP w Szczecinie
  1
 • 2 Posiedzenie ZW SEiRP w Szczecinie
  2
 • 3 Posiedzenie ZW SEiRP w Szczecinie
  3
 • 4 Posiedzenie ZW SEiRP w Szczecinie
  4
 • 5 Posiedzenie ZW SEiRP w Szczecinie
  5