Wieczornica z okazji „Święta Niepodległości „ - Aktualności SEiRP - Policja Zachodniopomorska

Aktualności SEiRP

Wieczornica z okazji „Święta Niepodległości „

Zarząd SEiRP Koła nr 13 w Stargardzie tradycyjnie jak co roku w dniu 10.11. 2017r. zorganizował wieczornicę z okazji „Święta Niepodległości

Na spotkanie licznie przybyli członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni goście w osobach: Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, członek Zarządu Starostwa Agata Łucka, Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie inspektor Robert Nowak, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP Marian Boguszyński, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Marek Kościański, Przewodniczący Zarządu Terenowego  NSZZP w Stargardzie Jan Podolak.
 
Spotkanie otworzył Prezes Koła SEiRP w Stargardzie Edward Stawiński który na wstępie powitał zaproszonych gości oraz przybyłych na spotkanie członków stowarzyszenia. Zgodnie z tradycją tego święta odśpiewano hymn państwowy, następnie Prezes  Edward Stawiński przybliżył rys historyczny i drogę naszego państwa ku odzyskaniu niepodległości oraz okres międzywojenny i powojenny aż do czasu obecnego. Kolejnym punktem programu było wyróżnienie „Odznaką za Zasługi z dyplomem” na wniosek Zarządu Koła dla kol. Krzysztofa Motyla,
 
Dyplom – wyróżnienie za propagowanie działalności SEiRP nadany przez Zarząd Główny  SEiRP  dla Zdzisława Kasendry, oraz Podziękowania za zaangażowanie na rzecz środowisk emerytów, rencistów i związkowców Policji Powiatu Stargardzkiego dla Danuty Gajek-Krychowskiej, Teresy Puszczewicz, Ewy Wasylewicz, Czesławy Szwaji, Teresy Kasendry, Katarzyny Marczyńskiej, Dominiki Janickiej i Agnieszki Motyl. Wyróżnienia wręczył Wiceprezes Marek Kościański. Wręczono również legitymację dla członka wspomagającego kol. Agacie Łuckiej. Część oficjalną spotkania zakończono odśpiewaniem Roty.
 
Kolejnym punktem programu była część nieoficjalna w postaci uroczystej kolacji oraz niekończące się dyskusje dotyczące naszych środowisk a także zabawa przy muzyce serwowanej przez kol. Tomka – Didżeja .   

 

 Zdzisław Kasendr

 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8