Aktualności SEiRP

VIII WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie

Odbył się 24 maja 2018 r. o godz. 11-tej w sali w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 23.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Szczecinie Henryk Karcz serdecznie powitał zebranych i przedstawił porządek zjazdu:

 1. Otwarcie Zjazdu. Powitanie delegatów i gości.
 2. Powołanie protokolantów.
 3. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku oraz regulaminu Zjazdu
 5. Wybór poszczególnych Komisji Statutowych Zjazdu.
 6. Wręczenie odznaczeń za zasługi na rzecz stowarzyszenia.
 7. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego.
 8. Sprawozdanie finansowe Zarządu Wojewódzkiego
 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad VIII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów SEiRP w Szczecinie.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Głosowanie w sprawie sprawozdań i wniosków.
 13. Uchwalenie liczby członków Prezydium Zarządu, Komisji   Rewizyjnej.
 14. Wybór Prezesa Zarządu Wojewódzkiego i jego prezydium, komisji rewizyjnej, delegatów na VIII Krajowy Zjazd Delegatów.
 15. Wystąpienia gości.
 16. Przedstawienie przez nowego Prezesa programu działania Zarządu Wojewódzkiego i głównych kierunków działalności na terenie województwa w nowej kadencji.
 17. Przyjęcie uchwał Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.
 18. Zakończenie zjazdu i uroczysty obiad.

Dzisiejszy Zjazd Delegatów to dla nas ważny dzień, podsumowujący naszą 4 letnią działalność. Minutą ciszy uczczono tych, którzy odeszli z naszych szeregów, a zasłużyli się w działalność Stowarzyszenia.
Zarząd Główny na wniosek Prezesa ZW SEiRP przyznał odznaczenia dla: Danuty Raczkowskiej, Danuty Łosinieckiej, Janiny Szalimow, Ireneusza Koczan i Ryszarda Sławińskiego.
Ireneusz Koczan bardzo sprawnie prowadził obrady. Wybrano członków poszczególnych komisji i przyjęto poszczególne sprawozdania.

Następnie przystąpiono do głosowania i uchwalono:

 • Uchwała Nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności ZW za okres kadencji;
 • Uchwała Nr 2 /2018 zatwierdzająca sprawozdanie finansowe ZW w Szczecinie;
 • Uchwała Nr 3/2018 sprawozdanie z działalności Komisji rewizyjnej;
 • Uchwała Nr 4/2018 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu ZW;
 • Uchwała Nr 5/2018 ustalenie liczby członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej;
 • Uchwała Nr 6/2018 w sprawie wyników wyborów Prezesa, Prezydium ZW, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Krajowy VIII Zjazd Delegatów SEiRP;
 • Uchwała Nr 7/2018 w sprawie programu działania Zarządu Wojewódzkiego i głównych kierunków działalności na terenie   województwa w nowej kadencji.

Do nowego Prezydium zostali wybrani: Eugeniusz Matuszak, Janina Waligóra, Janina Szalimow, Łucja Sawicka, Danuta Raczkowska, Marek Kościański, Ireneusz Koczan i Danuta Łosiniecka.
Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wybrano: Tadeusza Malinowskiego, Ryszarda Sztuk, Jacka Dolatę, Danutę Leszczyńską i Andrzeja Mroczkowskiego. Następnie wybrano delegatów na VIII Zjazd Delegatów. 95% wybranych delegatów uczestniczyło w Zjeździe.

O pracy naszego Zarządu mogą zainteresowani poczytać na stronie internetowej: www.szczecin.kwp.gov.pl (strona jest popularna zarówno wśród członków Stowarzyszenia jak i emerytów niezrzeszonych. Na stronie umieszczane są aktualne informacje ( relacje z wycieczek, świąt, spotkań, imprez integracyjnych, klepsydry osób, które odeszły z naszych szeregów, wszystko wzbogacone zdjęciami). Udostępniamy pliki z wnioskami.  
Prezes Henryk Karcz podziękował za zaufanie, wsparcie i wybór Delegatów. Spotkanie odbyło się w koleżeńskiej, miłej atmosferze.

Danuta Łosiniecka

 • 1 VIII WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie
  1
 • 2 VIII WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie
  2
 • 3 VIII WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie
  3
 • 4 VIII WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie
  4
 • 5 VIII WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie
  5
 • 6 VIII WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie
  6
 • 7 VIII WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie
  7
 • 8 VIII WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie
  8
 • 9 VIII WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie
  9
 • 10 VIII WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie
  10