Stanisław Bas (1944-2018) - Aktualności SEiRP - Policja Zachodniopomorska

Aktualności SEiRP

Stanisław Bas (1944-2018)

9 czerwca 2018 roku odszedł na zawsze nadkom. Stanisław Bas. Urodził się 24.08.1944 roku. Służbę rozpoczął 16.03.1966 r. jako milicjant KMMO Szczecin, a następnie był wykładowcą w Ośrodku Szkolenia Policji gdzie uczył młodych funkcjonariuszy i st. specj. KWP w Szczecinie, skąd przeszedł na emeryturę w 1991 roku.

Na emeryturze włączył się w wir pracy społecznej. W Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych był viceprezesem Koła, zajmował się działalnością kulturalno-oświatową. Ostatnie lata ciężko chorował, stan zdrowia nie pozwalał na angażowanie się w pracę społeczną.

Za nienaganną służbę był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i wieloma odznaczeniami resortowymi, a za pracę społeczną na rzecz emerytów i rencistów policyjnych wyróżniony odznakami organizacyjnymi: "Odznaką za zasługi dla SEiRP z dyplomem" i "Odznaką za wybitne zasługi dla SEiRP".

Był człowiekiem towarzyskim, lubianym  i szanowanym. Stanisław Bas - to był człowiek obdarzony wieloma talentami. Pisał scenariusze, kabaretowe, wiersze, monologi. Teraz tworzy aniołom, bo na Ziemi Jego serce przesłało bić. Prawy obywatel, dobry kolega. Wspominamy Go jako przystojnego, dowcipnego, będącego zawsze duszą towarzystwa mężczyznę, a także dobrego i serdecznego człowieka. Był wspaniałym, ciepłym dziadkiem, ukochanym przyjacielem i nieocenionym towarzyszem życia.

Tak jak pisała Wisława Szymborska " umarłym wieczność dotąd trwa, dotąd pamięcią im się płaci", a "ci,  których kochamy nie umierają, bo miłość to nieśmiertelność". W ostatniej drodze Zmarłemu towarzyszyła rodzina, przyjaciele, koledzy ze służby, asysta honorowa Policji i przedstawiciele SEiRP - oddając cześć swemu koledze.

Z żalem pożegnaliśmy wspaniałego Kolegę                                      

       Cześć Jego Pamięci!

  • Stanisław Bas (1944-2018)
    1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7