Nasi nieprzeciętni - Aktualności SEiRP - Policja Zachodniopomorska

Aktualności SEiRP

Nasi nieprzeciętni

W środowisku emerytów i rencistów policyjnych w Szczecinie szczególną postacią jest nadinspektor w stanie spoczynku JERZY STAŃCZYK. W dniu 11 lipca 2016 roku w siedzibie macierzystego Koła w Szczecinie, członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego i Miejskiego z okazji 80 rocznicy urodzin Pana Generała, spotkali się z Jubilatem przy kawie i torcie. Wspomnień wzajemnych było wiele, większość dotyczyła wspólnej pracy.

  • 1 Nasi nieprzeciętni
    1
  • 2 Nasi nieprzeciętni
    2

Były życzenia długich lat życia w zdrowiu. Jubilat wspominał swoją drogę zawodową. Po ukończeniu studiów na Politechnice Szczecińskiej wstąpił do Milicji Obywatelskiej w 1959 roku. Zajmował m.in. stanowiska: wywiadowcy w Komisariacie Portowym. Następnie był technikiem Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej MO w Szczecinie. W latach 1962-1976 był kolejno zastępcą komendanta powiatowego w Świnoujściu i komendantem powiatowym w Świnoujściu. W latach 1976-1984 był zastępcą szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych ds. MO w Kielcach, a następnie w latach 1984-1990  zastępcą szefa WUSW w Szczecinie.


Po przekształceniu MO w policję Pan Jerzy Stańczyk w latach 1990 -1994 zajmował stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie. W latach 1994-1995 zajmował stanowisko komendanta stołecznego policji w Warszawie i w tym okresie został mianowany na stopień nadinspektora policji.


Od 7 marca 1995 do 3 stycznia 1997 był komendantem głównym polskiej policji. W latach 1997-2002 był radcą-ministrem pełnomocnym w Ambasadzie RP w RFN.

W 1997 roku z rąk Prezydenta otrzymał  Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą.

Jego zainteresowania to: brydż sportowy, myślistwo oraz czytanie książek w formie elektronicznej.