Aktualności SEiRP

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie

9 grudnia 2016 roku obradował Zarząd Wojewódzki SEiRP w Szczecinie. W pierwszej części obrad Prezes ZW Henryk Karcz zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z pracy Prezydium Zarządu Wojewódzkiego. Omówiono też sprawy nurtujące środowisko naszych emerytów i rencistów. Sporo czasu poświęcono sprawom dot. życia kulturalnego, turystyki i rozrywek organizowanych w 2016 roku i planach na przyszły rok.

W drugiej części obrad uczestniczyli Z-ca K-dta Wojewódzkiego Policji mgr Marek Jasztal, były minister Spraw Wewnętrznych RP Andrzej Milczanowski i były K-dt Główny Policji nadinsp. w st. spocz. Jerzy Stańczyk .

Spotkanie z zaproszonymi gośćmi rozpoczęto od wręczenia z upoważnienia Prezesa ZG SEiRP przez Prezesa ZW Henryka Karcza pamiątkowego medalu XXV-lecia za zasługi dla SEiRP wraz z dyplomem.

Głos zabrał były min. Spraw Wewnętrznych Andrzej Milczanowski, który skupił się głównie nad obroną dotychczasowych praw nabytych przez służby mundurowe, skrytykował plany obecnie rządzących obniżenia w stopniu znacznym praw nabytych przez służby mundurowe.

Minister Andrzej Milczanowski wielokrotnie podkreślał, że jako minister gwarantował nienaruszalność praw nabytych wszystkim funkcjonariuszom rozpoczynającym służbę po 1990 roku.

Następnie zabrał głos były Komendant Główny Policji gen. Jerzy Stańczyk, który również skupił się na sprawach emerytalnych byłych funkcjonariuszy służb mundurowych. Stwierdził, że sam był członkiem komisji weryfikacyjnej w Szczecinie i gwarantował warunki pracy bez ich zmian po przejściu do policji.

Spotkanie zakończyło się wspólnymi życzeniami świąteczno- noworocznymi i uroczystym obiadem gdzie nadal dyskutowano o sprawach emerytalnych.

 • 1 Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie
  1
 • 2 Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie
  2
 • 3 Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie
  3
 • 4 Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie
  4