Spotkanie zarządów w Stargardzie - Aktualności SEiRP - Policja Zachodniopomorska

Aktualności SEiRP

Spotkanie zarządów w Stargardzie

W dniu 11 stycznia 2017 roku w Stargardzie odbyło się spotkanie Zarządów Koła Terenowego NSZZP i Koła nr 13 SEiRP. W spotkaniu brał udział Komendant Powiatowy Policji mł.insp. Robert Nowak, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP kol. Marian Boguszyński oraz W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Marek Kościański.

W trakcie spotkania omówiono dokonania kół w roku 2016 oraz przedstawiono plany pracy na rok 2017 ujmując kilka przedsięwzięć, które będą realizowane wspólnie.

Podczas spotkania była bardzo uroczysta chwila, a mianowicie kol. Marek Zubel został odznaczony „Medalem 25 Lecia NSZZP” za propagowanie działalności związku. Medal wręczył Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP kol. Marian Boguszyński i Przewodniczący Zarządu Koła Terenowego NSZZP kol. Jan Podolak.  Spokanie zakończono uroczystą kolacją.

 • 1 Spotkanie zarządów w Stargardzie
  1
 • 2 Spotkanie zarządów w Stargardzie
  2
 • 3 Spotkanie zarządów w Stargardzie
  3
 • 4 Spotkanie zarządów w Stargardzie
  4