Świadczenie usługi weterynaryjnej - Zamówienia poniżej 30000 euro - Policja Zachodniopomorska

Zamówienia poniżej 30000 euro

Świadczenie usługi weterynaryjnej

Profilaktyka i leczenie psów służbowych znajdujących się na stanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

Informacja o rozstrzygnięciu

Zapytanie cenowe

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

Wzór umowy