KPP Kamień Pomorski - remont kompleksowy - Zamówienia poniżej 30000 euro - Policja Zachodniopomorska

Zamówienia poniżej 30000 euro

KPP Kamień Pomorski - remont kompleksowy

KWP w Szczecinie poszukuje wykonawcy robót budowlanych

Zaproszenie do złożenia oferty

Kosztorysy i specyfikacja techniczna

Projekt - branża budowlana

Projekty - sanitarny i elektryczny