Zamówienia poniżej 30000 euro

Realizacja świadczenia usług w zakresie zabezpieczenia obsługi medycznej funkcjonariuszy

Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie i Komendy Powiatowej Policji w Sławnie

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy