Zamówienia poniżej 30000 euro

Ekologiczny policjant - szkolenia specjalistyczne

Kontynuacja szkoleń zachodniopomorskich policjantów z zakresu eliminowania z ruchu aut niesprawnych technicznie zagrażających środowisku naturalnemu

Zapytanie ofertowe

wzór umowy

formularz ofertowy