Zamówienia poniżej 30000 euro

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup i dostawa materiałów biurowych do magazynu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Rozstrzygnięcie

modyfikacja do opisu przedmiotu zamówienia

Zaproszenie do złożenia oferty

Opis przedmiotu zamówienia

wzór umowy