Zakup zestawów pierwszej pomocy RO - Zamówienia poniżej 30000 euro - Policja Zachodniopomorska

Zamówienia poniżej 30000 euro

Zakup zestawów pierwszej pomocy RO

w oparciu o zarządzenie Komendanta Głównego Policji z dnia 11 czerwca 2017 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy