Zamówienia poniżej 30000 euro

Materiały przeznaczone na nagrody dla laureatów konkursu

Projekt: Ekologicznie w Policji - kampania edukacji ekologicznej skierowana do policjantów i pracowników Policji województwa zachodniopomorskiego oraz członków ich rodzin, a także mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, mająca na celu podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał.1 - formularz cenowy