Zamówienia poniżej 30000 euro

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji w budynkach KWP w Szczecinie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1