Zamówienia poniżej 30000 euro

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie poszukuje dostawcy generatora wodoru HGH-1000E

Ogłoszenie (pdf)

Wzór umowy (pdf)

Zawiadomienie o wyborze oferty