Zamówienia poniżej 30000 euro

Strona znajduje się w archiwum.

Świadczenie usług weterynaryjnejnych terenie miasta Szczecina w zakresie profilaktyki i leczenia psów służbowych, znajdujących się na stanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

       Ogłoszenie

       Opis przedmiotu zamówienia

       Projekt umowy

       Formularz cenowy

       Formularz ofertowy