Zamówienia poniżej 30000 euro

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup i dostawa średków czystości dla KWP w Szczecinie

       Ogłoszenie i załącznik nr 1

       Rozstrzygnięcie