Trójnarodowa współpraca transgraniczna - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Trójnarodowa współpraca transgraniczna

Policja Zachodniopomorska z uwagi na transgraniczny charakter województwa przygranicznego od wielu lat jest bardzo mocno zaangażowana w szereg działań i bezpośrednią współpracę z policją niemiecką z sąsiednich landów w Niemczech tj. Meklemburgii Pomorza Przedniego oraz Brandenburgii.

Szereg działań mających na celu uczynienie skuteczniejszą współpracy transgranicznej jest od niedawna intensywnie wspomagana i finansowana przez program INTERREG VA w ramach regionu Pomerania.  Wsparcie z środków INTEREG pozwalają na lepsze wyposażenie czy wręcz ujednolicenie wyposażenia policjantów niemieckich i polskich oraz na szkolenia językowe czy z zakresu przepisów prawa obowiązujących u sąsiada.  


Wszystkie te działania mają na celu lepsze dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców terenów przygranicznych po obu stronach Odry, jak również turystów masowo odwiedzających nasze województwo. Jednym z szerokiego pakietu działań w ramach współpracy transgranicznej są tzw. wspólne patrole funkcjonariuszy jednostek policji przyległych do niemiecko-polskiej granicy.
Co miesiąc zachodniopomorscy policjanci wspólnie z partnerami z Meklemburgii oraz Brandenburgi realizują, co najmniej 36 wspólnych patroli tj. takich, gdzie w radiowozie pracuje jeden policjant polski i jeden policjant niemiecki.
Patrole te działają na obu stronach granicy i dzięki temu  mają zdecydowanie szersze uprawnienia, co pozwala na lepszą reakcję wobec zdarzeń  o charakterze przestępstw czy  też wykroczeń.  Najważniejszym jednak atutem takiego patrolu jest dwujęzyczność, każdy z policjantów musi posiadać, co najmniej podstawową znajomość języka sąsiada.


Wielokrotnie potwierdziła się skuteczność takich patroli. Są one bardzo nielubiane przez przestępców a z drugiej strony wzbudzające dużą ciekawość, ale i pomocne dla obywateli czy turystów potrzebujących pomocy czy np. wskazania właściwej drogi.  Walor dwujęzyczności i wiedzy z obszarów obydwu krajów wielokrotnie pozwalał na udzielenie skutecznej pomocy dla wielu mieszkańców terenów przygranicznych jak i udzielenie pomocy np. przy kontroli drogowej.

W dniu 17.07.2018 na terenie rejonu działania Komisariatu Policji w Herringsdorf odbył się kolejny wspólny patrol z policjantami z KMP w Świnoujściu. Do patrolu tego dołączyli, jako obserwatorzy młodzi policjanci z Estonii, którzy właśnie odbywają 2 tygodniowa praktykę w Prezydium Policji w Neubrandenburgu. Taki udział policjantów z Estonii w wspólnym patrolu pozwolił im na uzyskanie nowych doświadczeń zawodowych i przeniesienie doświadczeń wspólnych patroli na teren swojego kraju.


Młodzi funkcjonariusze policji Estonii mieli okazje być również gośćmi  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, gdzie zostali przyjęci przez Zespół ds. Międzynarodowej Współpracy Policji KWP w Szczecinie, komórkę zajmująca się koordynacją i wspieraniem współpracy międzynarodowej policji zachodniopomorskiej.


W trakcie odwiedzin nasi goście uzyskali szereg informacji dotyczących polskiej Policji jak również historii Policji na terenie woj. zachodniopomorskiego.
Kolejnym etapem spotkania było zwiedzanie zabytkowego budynku KWP przy ul. Małopolskiej. Pobyt policjantów z Estonii zakończył się zwiedzaniem miasta. Jesteśmy przekonani, że nasi goście tej wizyty oraz doświadczeń, jakie tu uzyskali nie zapomną do końca swojej karieru zawodowej.

 

mł. insp./ KOR  Robert Barański/AG

 

  • Trójnarodowa współpraca transgraniczna
  • Trójnarodowa współpraca transgraniczna
  • Trójnarodowa współpraca transgraniczna
  • Trójnarodowa współpraca transgraniczna
  • Trójnarodowa współpraca transgraniczna
  • Trójnarodowa współpraca transgraniczna
  • Trójnarodowa współpraca transgraniczna
  • Trójnarodowa współpraca transgraniczna
  • Trójnarodowa współpraca transgraniczna
  • Trójnarodowa współpraca transgraniczna