Aktualności

Międzynarodowy dzień bez przemocy w województwie zachodniopomorskim

Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazane jest wsparcie z zewnątrz, które pomoże podjąć działania służące ochronie. Ta pomoc może przyjść ze strony przedstawicieli różnych służb - psychologa, prawnika, policjanta, lekarza, pracownika socjalnego. Czasem aby sprawnie udzielić pomocy potrzebni są oni wszyscy naraz.

Przemoc w rodzinie przejawia się w różnych formach nadużyć oraz w różnych formach skodyfikowanych przestępstw. W systemie zjawiska przemocy wewnątrz rodzinnej możemy wyróżnić przemoc: fizyczną, emocjonalną - psychiczną, seksualną, ekonomiczną oraz izolację społeczną. W odniesieniu do dzieci wyróżnia się również zaniedbania opiekuńcze i wychowawcze rodziców (opiekunów). Wymienione formy przemocy najczęściej występują łącznie i w różnych wariantach. Ofiarami przemocy rodzinnej są osoby reprezentujące różny wiek, płeć, status społeczny i wykształcenie.
Najczęściej spotykamy w tej grupie dzieci i kobiety, zdarzają się również ludzie starsi, najrzadziej są to mężczyźni.
Stereotypem problemu nadal jest kobieta, której wstyd oraz wyuczona bezradność często powstrzymują przed szukaniem pomocy. Niestety coraz częściej osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy są osoby nieletnie, które znęcają się w różnej formie nad sobą nawzajem lub niewydolnymi wychowawczo rodzicami. Każdy z tych przypadków jest tragiczny i społecznie nie powinien być akceptowany. Szczególnymi zdarzeniami są sytuacje, w których ofiarą jest osoba małoletnia. Żadna forma przemocy wobec dziecka nie powinna być tolerowana.
Osoby pozostające przez długi czas w relacjach, w których dochodzi do przemocy w rodzinie, często zdradzają objawy syndromu wyuczonej bezradności. Polega on na zaakceptowaniu swojego położenia i przyzwyczajeniu się do znoszenia przemocy. Ofiara ma świadomość, że utraciła całkowicie kontrolę nad sytuacją,
w której się znalazła i skupia się tylko na tym, aby zminimalizować skutki agresywnego zachowania partnera, rodzica czy rodzeństwa. Jeśli taki stan będzie trwał dłuższy czas to w perspektywie dalszego życia, młody człowiek z dużym prawdopodobieństwem będzie powielał wyuczone schematy zachowań, które nabył w wieku dorastania.

W celu wspierania systemu przeciwdziałania przemocy Policja w województwie zachodniopomorskim, 2 października z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy  zaplanowała szereg działań nagłaśniających przede wszystkim formie przeciwdziałania takim zagrożeniom.
Policjanci odwiedzą uczniów placówek oświatowych, spotkają się z nauczycielami i rodzicami. Wezmą udział w spotkaniach i szkoleniach, które przybliżą szereg informacji w zakresie sposobów unikania przemocy.  
Uczestnicy tych spotkań dowiedzą się o tym czym jest przemoc, w jaki sposób powinniśmy się jej przeciwstawiać i jakimi mechanizmami dysponuje Policja w zakresie wsparcia osób, które są dotknięte tym problemem.
2 października 2018 r., zintensyfikowano przedsięwzięcia profilaktyczne w przedmiotowym obszarze. Każda jednostka terenowa Policji województwa zachodniopomorskiego we współpracy z placówkami oświatowymi przeprowadzi zajęcia edukacyjne informujące o tym w jaki sposób chronić się przed przemocą i jak można współpracować z Policją i instytucjami wspierającymi.
W trakcie spotkań ich uczestnicy poznają mechanizm działania procedury „Niebieskie Karty” oraz roli dzielnicowego w systemie wsparcia ofiar tego typu przestępstw. Realizacji tych zadań podejmą się koordynatorzy procedury „Niebieskiej Karty”, przedstawiciele Policji zajmujący się profilaktyką i edukacją w obszarze bezpieczeństwa oraz dzielnicowi.
W Szczecinie działania te zostaną przeprowadzone we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Szczecinie. Spotkanie dla 250 osób, uczniów klas pierwszych rozpocznie się o godzinie 8:30 w auli szkoły. Bezpośrednio po spotkaniu uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać indywidualnie o problemie, który niejednokrotnie dotyczy bliższej lub dalszej rodziny.

podinsp. Marzena Maćkowiak- Pluta /AG

  • Międzynarodowy dzień bez przemocy w województwie zachodniopomorskim
  • Międzynarodowy dzień bez przemocy w województwie zachodniopomorskim
  • Międzynarodowy dzień bez przemocy w województwie zachodniopomorskim