Czy wiesz, że… - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Czy wiesz, że…

Uczestnicząc w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem zarejestrowanym za granicą i nieoznaczonym znakiem określającym państwo rejestracji popełniasz wykroczenie?

Kierujący pojazdami zarejestrowanymi poza granicami naszego kraju i uczestniczącymi w ruchu na terytorium Polski są zobowiązani do oznaczenia pojazdu znakiem określającym państwo, w którym jest zarejestrowany ten pojazd. Obowiązek ten spoczywa również na pojazdach zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, które mają być używane w ruchu międzynarodowym.


Obowiązek oznaczenia pojazdu uważa się za spełniony, jeżeli na tablicy rejestracyjnej jest umieszczony znak określający państwo, w którym pojazd został zarejestrowany.


Za nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji kierujący może być ukarany mandatem karnym w wysokości 100 złotych!

 

sierż. Tomasz Kapusta RD KWP w Szczecinie