Aktualności

Policyjne działania „NURD”

Data publikacji 29.09.2022

Na terenie województwa zachodniopomorskiego przez całą dobę prowadzone były wzmożone działania kontrolne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierujących rowerami.

Piesi oraz rowerzyści to właśnie niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, którzy są najbardziej narażeni na odniesienie obrażeń gdy dojdzie do wypadku drogowego z udziałem pojazdu. Szczególnym nadzorem policjanci objęli przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów w miejscach największego natężenia ruchu. Bacznie przyglądano się zachowaniom kierowców w stosunku do pieszych, ale też zwracano uwagę na ruch pieszych i rowerzystów.
Prowadzone działania wspomagał policyjny dron, którego obsługiwali operatorzy z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie. Najbardziej niebezpiecznym wykroczeniem było nieustąpienie pierwszeństwa pieszej, która przechodziła z dzieckiem w wózku przez wyznaczone przejście oraz jazda rowerem przez przejście dla pieszych i drogę dla pieszych przewożąc inną osobę. W obydwu tych przypadkach, wobec sprawców wykroczeń, policjanci sporządzili wnioski o ukaranie do Sądu.
W działaniach wzięło udział 212 policjantów, którzy zareagowali na 238 wykroczeń popełnionych przez rowerzystów, 137 wykroczeń popełnionych przez pieszych i 121 wykroczeń popełnionych przez kierujących.


Najczęściej były to przypadki polegające na:
    • jeździe wzdłuż po przejściu dla pieszych,
    • przekraczaniu jezdni w miejscu niedozwolonym, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej,
    • nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych/pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych
    • wyprzedzaniu pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim.


Przypominamy kierującym, że zbliżając się do przejścia dla pieszych powinni zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość oraz ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu oraz pieszemu wchodzącemu na przejście.
Pieszy natomiast nie może korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnie lub przejście dla pieszych.

kom. Mateusz Mićko WRD KWP w Szczecinie

 

Informacje z powiatów:

KPP w Stargardzie

 

Film 1.mp4

Pobierz plik 1.mp4 (format mp4 - rozmiar 19.15 MB)

Powrót na górę strony