Aktualności

BEZPIECZNIEJ NA DROGACH: Wojewódzkie Działania Pieszy i Rower

Data publikacji 24.01.2023

Zachodniopomorscy policjanci w trosce o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego 20 stycznia 2023 r. przeprowadzili wzmożone działania pn. „Pieszy i Rower”.

Policjanci w ramach prowadzonych działań prowadzili nadzór nad skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych, gdzie reagowano na przypadki nieprzestrzegania przepisów.
            Celem działań było zminimalizowanie ilości niepożądanych zachowań na drodze, głównie popełnianych przez kierujących uczestników ruchu drogowego takich jak:
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście,
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną,
- wyprzedzanie pojazdu na lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych,
-  omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.
W czasie trwania działań policjanci ujawnili 305 wykroczeń popełnionych zarówno przez pieszych, rowerzystów jak i popełnionych przez kierujących pojazdami.
Pamiętajmy! Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:
    • zachować szczególną ostrożność,
    • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.
Pieszy również powinien zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię, torowisko lub podczas korzystania z przejścia dla pieszych oraz nie korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas takiego przechodzenia.
Piesi i rowerzyści są szczególnie narażeni na utratę zdrowia a nawet życia w przypadku kontaktu z pojazdem. Dlatego tak ważne jest zachowanie zdrowego rozsądku i przestrzeganie przepisów zarówno ze strony kierowców jak i samych niechronionych uczestników ruchu.

kom. Mateusz Mićko WRD KWP w Szczecinie

Powrót na górę strony