Aktualności Prewencji i Profilaktyki

Ochrona zabytków – międzynarodowa konferencja w Pęzinie

W dniu 3 października 2017 r. z inicjatywy Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie w zamku w Pęzinie (pow. stargardzki) rozpoczęła się międzynarodowa konferencja „Policja w ochronie dziedzictwa sakralnego i archeologicznego Europy Wschodniej”.

Celem konferencji jest wypracowanie nowych metod w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom, zapoznanie się ze zmianami prawa ochrony zabytków oraz metod znakowania i dokumentowania zabytków na wypadek kradzieży. Warsztaty potrwają do 5 października 2017 roku.

W spotkaniu biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, policjanci zajmujący się zawodowo odzyskiwaniem dzieł sztuki w kraju i za granicą, policjanci koordynujący zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom w komendach wojewódzkich policji w kraju, przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Instytutu Muzealnictwa, Komendy Głównej Policji, służb konserwatorskich oraz policji niemieckiej.

Po zakończeniu konferencji planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej, w której zebrane zostaną artykuły poświęcone zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom, referowanych podczas spotkania.

Publikacja pokonferencyjna z 2016 roku „Służby w ochronie dziedzictwa Europy Wschodniej” została udostępniona w wersji elektronicznej na stronie komendy, a ich książkowe wersje rozesłano do policjantów oraz osób zajmujących się ochroną zabytków.

Konferencja objęta jest patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego. Organizatorem imprezy jest Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Pomorskie Towarzystwo Historyczne.

Opr. podkom.  Marek Łuczak

 • Ochrona zabytków – międzynarodowa konferencja w Pęzinie
  1
 • Ochrona zabytków – międzynarodowa konferencja w Pęzinie
  2
 • Ochrona zabytków – międzynarodowa konferencja w Pęzinie
  3
 • Ochrona zabytków – międzynarodowa konferencja w Pęzinie
  4
 • Ochrona zabytków – międzynarodowa konferencja w Pęzinie
  5
 • Ochrona zabytków – międzynarodowa konferencja w Pęzinie
  6
 • Ochrona zabytków – międzynarodowa konferencja w Pęzinie
  7

Powrót na górę strony