Aktualności Prewencji i Profilaktyki

Policja Zachodniopomorska podsumowała współpracę z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2015/2016

Uroczyście w Teatrze lalek "Pleciuga" w Szczecinie, 23 czerwca 2016 roku podsumowano współpracę Policji zachodniopomorskiej z placówkami oświatowymi współpracującymi w ramach programów "Bezpieczna Szkoła i "Bezpieczny Przedszkolak".

Program "Bezpieczna Szkoła"  jest realizowany cyklicznie od trzynastu lat i ma na celu stałe podnoszenie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych oraz inspirowanie do nowatorskich działań profilaktycznych.  Łączy on w sobie edukację kierowaną do dzieci i młodzieży, nauczycieli i pedagogów, a także rodziców zgłoszonych do programu placówek oświatowych. Docenia również profesjonalną profilaktykę, która po zdiagnozowaniu zagrożeń w szkole ma im przeciwdziałać. W bieżącej edycji w programie uczestniczyło 135 placówek oświatowych, z których 13 zostało dzisiaj narodzonych za ich wytrwałość oraz zaangażowanie w działania profilaktyczne w całej społeczności szkolnej. Podczas dzisiejszej uroczystości podsumowano również współpracę z nauczycielami podczas Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. 53 osoby otrzymały dyplom ukończenia, który wraz z przekazanymi materiałami profilaktycznymi będzie z pewnością wsparciem edukacji w obszarze bezpieczeństwa dla całej placówki oświatowej.


W roku szkolnym 2015/2016 tytuł Bezpiecznej szkoły otrzymały:


1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie
2. Gimnazjum im. Orła Białego w Węgorzynie
3. Gimnazjum nr 1 w Białogardzie
4. Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie
5. Przedszkole nr 23 w Koszalinie
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach
7. Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie
8. Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach
9. Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie
10. Zespół Szkół Społecznych w Szczecinku
11. Zespół Szkół Sportowych w Rewalu
12. Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie
13. Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczecinie

Podczas uroczystości podsumowano III edycję programu profilaktycznego "Bezpieczny przedszkolak". W podsumowaniu uczestniczyły dzieci, ich rodzice oraz przedstawiciele placówek oświatowych. W trakcie uroczystości została przedstawiona również wystawa prac plastycznych wszystkich nagrodzonych laureatów.


 W bieżącym roku szkolnym wykazano największe zaangażowanie placówek przedszkolnych z terenu Szczecina, Białogardu oraz Szczecinka. Wszyscy nadesłali sprawozdania przedstawiające etapy, formy i metody przeprowadzenia podjętej inicjatywy. W ramach programu do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie nadesłano 25 plastycznych prac konkursowych. Dowolność, a tym samym różnorodność form wykonania prac obrazujących zdobytą wiedzę przez dzieci podczas realizacji programu pozwoliły na wyłonienie 11 laureatów konkursu.


Głównym celem realizacji programu było nabywanie przez dzieci umiejętności prawidłowego zachowania się w trudnych sytuacjach na terenie przedszkola oraz poza nim.


Laureatami tytułu "Bezpiecznego Przedszkola" w roku szkolnym 2015/2016 są:


I - Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Białogardzie;
I - Przedszkole Miejskie nr 3 "Niezapominajka" w Białogardzie;
II - Filia Przedszkola Publicznego nr 58 w Szczecinie;
III - Przedszkole Niepubliczne Literackie w Szczecinie;

Realizacja kolejnej edycji wspomnianych wyżej programów była możliwa dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.


W imieniu organizatorów oraz instytucji wspierających, serdecznie gratulujemy laureatom, wyróżnionym i wszystkim, którzy w kończącym się właśnie roku szkolnym zaangażowali się w działania profilaktyczne ukierunkowane na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Serdecznie Państwu gratulujemy.  Szersze informacje o przebiegu i realizacji inicjatyw profilaktycznych można uzyskać pod numerem telefonu 91 82 12054 w Wydziale Prewencji KWP w Szczecinie.

 

Wydział Prewencji KWP w Szczecinie

 

 • Bezpieczny przedszkolak
  1
 • Bezpieczny przedszkolak
  2
 • Bezpieczny przedszkolak
  3
 • Bezpieczny przedszkolak
  4
 • Bezpieczny przedszkolak
  5
 • Bezpieczny przedszkolak
  6
 • Bezpieczny przedszkolak
  7
 • Bezpieczny przedszkolak
  8
 • Bezpieczny przedszkolak
  9
 • Bezpieczny przedszkolak
  10
 • Bezpieczny przedszkolak
  11
 • Bezpieczny przedszkolak
  12
 • Policja Zachodniopomorska podsumowała współpracę z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2015/2016
  13
 • Policja Zachodniopomorska podsumowała współpracę z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2015/2016
  14
 • Policja Zachodniopomorska podsumowała współpracę z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2015/2016
  15
 • Policja Zachodniopomorska podsumowała współpracę z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2015/2016
  16
 • Policja Zachodniopomorska podsumowała współpracę z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2015/2016
  17
 • Policja Zachodniopomorska podsumowała współpracę z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2015/2016
  18
 • Policja Zachodniopomorska podsumowała współpracę z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2015/2016
  19
 • Policja Zachodniopomorska podsumowała współpracę z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2015/2016
  20
 • Policja Zachodniopomorska podsumowała współpracę z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2015/2016
  21
 • Policja Zachodniopomorska podsumowała współpracę z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2015/2016Policja Zachodniopomorska podsumowała współpracę z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2015/2016
  22
 • Policja Zachodniopomorska podsumowała współpracę z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2015/2016
  23
 • Policja Zachodniopomorska podsumowała współpracę z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2015/2016
  24
 • Policja Zachodniopomorska podsumowała współpracę z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2015/2016
  25
 • Policja Zachodniopomorska podsumowała współpracę z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2015/2016
  26
 • Policja Zachodniopomorska podsumowała współpracę z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2015/2016
  27
 • Policja Zachodniopomorska podsumowała współpracę z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2015/2016
  28
 • Policja Zachodniopomorska podsumowała współpracę z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2015/2016
  29

 

 

Powrót na górę strony