Aktualności Prewencji i Profilaktyki

Ogrom radości to pływanie z zachowaniem ostrożności

W upalne i letnie dni, odpoczynek nad wodą jest najczęstszą formą spędzania czasu wolnego. Należy jednak pamiętać o tym, aby przyjemność kąpieli wodnych i słonecznych połączona była przede wszystkim z ich bezpieczeństwem.

 

 • Ogrom radości to pływanie z zachowaniem ostrożności
  2
 • Ogrom radości to pływanie z zachowaniem ostrożności
  3
 • Ogrom radości to pływanie z zachowaniem ostrożności
  4
 • Ogrom radości to pływanie z zachowaniem ostrożności
  5

 

W większości przypadków główną przyczyną utonięć jest brawura, nieprzestrzeganie i lekceważące podejście do własnego bezpieczeństwa. Często przyczyna tkwi w nieodpowiedzialnej opiece nad dziećmi, ryzykownym zachowaniu osób dorosłych i ogólnym braku wyobraźni. Niestety przyczyną utonięć bywa również alkohol, który czasami towarzyszy takiej formie odpoczynku na łonie natury.


 Zapewnienie więc bezpiecznego pobytu nad wodą i bezpiecznej kąpieli w morzu, rzekach, jeziorach i basenach nie wymaga większego uzasadniania. Należy jednak mocno podkreślić, że nad bezpieczeństwem kąpiących się powinni czuwać wszyscy, w tym również sami uczestnicy.


W związku z kolejną falą nadchodzących upałów, warto zwrócić uwagę na ten problem. Chcąc edukować i wspierać wychowanie i zapobiegać tego tupu wypadkom Wydział Prewencji KWP w Szczecinie, przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wraz z rozpoczęciem wakacji po raz kolejny przystąpił do realizacji przedsięwzięcia profilaktycznego pod nazwą "Ogrom radości to pływanie z zachowaniem ostrożności".


 W ramach tych działań, nagłaśniając problem zagrożeń jakie niesie ze sobą woda  jednostki terenowe Policji województwa zachodniopomorskiego wyposażono w elementy promujące bezpieczeństwo nad wodą (koła ratunkowe, naklejki-tatuaże dla najmłodszych a także znane nam już opaski bezpieczeństwa dla dzieci i osób starszych).


Do tej pory wyprodukowano 5000 szt. opasek bezpieczeństwa, na których można zapisać ważne informacje np. numer telefonu, imię i nazwisko do osoby do której należy zadzwonić w przypadku odnalezienia osoby,  10 000 szt. wakacyjnych tatuaży dla dzieci z hasłem promującym działanie edukacyjne, które jako gadżet informacyjny towarzyszy codziennej edukacji w obszarze bezpieczeństwa, oraz prawie 1000 szt. kół ratunkowych, które są przekazywane dzieciom i ich rodzicom zachowującym się nieostrożnie.


Wszystkie te elementy mają na celu wspierać codzienną, wakacyjną profilaktykę policyjną, kierowaną przede wszystkim do najmłodszych ale również ich opiekunów. Działania te szczególnie powinny być prowadzone zarówno w tych częściach naszego województwa, w których odnotowujemy natężony ruch turystyczny jak i miejscach, w których mieszkańcy korzystają z nieodpowiedzialnych kąpieli na niestrzeżonych i dzikich plażach.

Prowadząc spotkania z kolonistami, rozmawiając z turystami, uczestnicząc we własnych działaniach profilaktycznych hasło: "Ogrom radości to pływanie z zachowaniem ostrożności", w bieżącym sezonie letnim ma przypominać o tym, że na to czy woda będzie dla nas zagrożeniem czy ulgą w upalne dni, mamy wpływ przede wszystkim my sami.   
Te działania profilaktyczne będzie realizowane do końca wakacji.

 

nadkom. Marzena Maćkowiak-Pluta/ IK