Bezpieczny Senior

Bezpieczny Senior

Celem opisywanego programu, skierowanego do seniorów jest ograniczanie negatywnych zjawisk w postaci kradzieży, oszustw oraz innych przestępstw i wykroczeń popełnianych na wyżej wymienionej grupie.  W roku 2009 - 2014 funkcjonariusze Wydziału Prewencji brali udział w wielu spotkaniach skierowanych do starszych osób m.in. prezentacjach – „Każde życie ma swoja wartość” organizowanych wspólnie z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej, w warsztatach „Kultura i Seniorzy” organizowanych wspólnie ze Szczecińskim Inkubatorem Kultury jak również w konferencji poświęconej porozumieniu międzypokoleniowemu organizowanej przez Uniwersytet Szczeciński.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie od 2009 roku prowadzi  program ogólnowojewódzki „Bezpieczny Senior” który finansowany jest z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim. Program ten stał się znany nie tylko w woj. zachodniopomorskim czy w Polsce, ale również w Europie. A to za sprawą pierwszej nagrody, którą zdobył w 2010 roku w ramach konkursu Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości.

Celem opisywanego programu, skierowanego do seniorów jest ograniczanie negatywnych zjawisk w postaci kradzieży, oszustw oraz innych przestępstw i wykroczeń popełnianych na wyżej wymienionej grupie.  W roku 2009 - 2014 funkcjonariusze Wydziału Prewencji brali udział w wielu spotkaniach skierowanych do starszych osób m.in. prezentacjach – „Każde życie ma swoja wartość” organizowanych wspólnie z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej, w warsztatach „Kultura i Seniorzy” organizowanych wspólnie ze Szczecińskim Inkubatorem Kultury jak również w konferencji poświęconej porozumieniu międzypokoleniowemu organizowanej przez Uniwersytet Szczeciński.

Ponadto program aktywnie realizują policjanci z podległych jednostek Policji.  Ostrzegają seniorów przed współczesnymi zagrożeniami, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:  oszuści a cyfryzacja, zakupy przez internet,  bankowość elektroniczna, pożyczki tzw. „chwilówki” - kampania społeczna „Nie daj się nabrać. Sprawdź zanim podpiszesz”, oszustwa „na wnuczka, kominiarza …” itp., bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz przemoc domowa wobec osób starszych. W ramach programu, osoby starsze otrzymują materiały profilaktyczne w formie ulotek, plakatów, kalendarzy. Bardzo pomocna w szerzeniu inicjatywy jest rola mediów, które nagłaśniają spektakularne zdarzenia z udziałem starszych osób.

 

Powrót na górę strony