Projekt nr INT 110 - Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych

Projekt nr INT 110

„Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych”

Opis projektu.pdf Pl/De (29 Mb)

 

 

 

Artykuły oraz multimedia dotyczące Projektu INT 110:

 

1 Ćwiczenia transgraniczne „LABOR 21”

https://lk-zachodniopomorska.policja.gov.pl/lab/aktualnosc/43317,CWICZENIA-TRANSGRANICZNE-LABOR-21.html

2. Wizyta w Laboratorium Kryminalistycznym Urzędu Kryminalnego Landu Meklemburgii Pomorze – Przednie

https://lk-zachodniopomorska.policja.gov.pl/lab/aktualnosc/42646,Wizyta-w-Laboratorium-Kryminalistycznym-Urzedu-Kryminalnego-Landu-Meklemburgii-P.html

3.Współpraca instytucjonalna, transfer wiedzy i dobrych praktyk w ramach realizowanego projektu pn. „Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych”. INT 110 Projekt realizowany w ramach INTERREG VA

4. „Aspekty prawne czynności procesowych w postępowaniach karnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec" - konferencja prawna naukowców i praktyków służb państwa

W dniach 15 – 16 października 2019 r. w Międzyzdrojach odbyła się już druga konferencja, w ramach projektu pod nazwą „Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych”... więcej...

5. I Miejsce dla KWP w Szczecinie w konkursie - „INTERREG INTERaktiv” w kategorii LOGO

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 25 września 2019 r. w Schwedt podczas Rocznej Konferencji Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska... więcej...

6. Nowy projekt w ramach INTERREG VA

Nowe technologie, nauka i transgraniczna współpraca Policji - lepsza wykrywalność i profilaktyka przestępstw dzięki projektowi Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych”. Trwa konferencja otwierająca w Międzyzdrojach... więcej...

7. Spotkanie robocze

W dniu 14 lutego 2019 roku o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego do spraw wdrożenia, realizacji i rozliczenia projektu pn. „Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych”... więcej...

8. Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych

„ Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych”... więcej...

9. „#Multimedia w Policji - jako narzędzie intensyfikujące współpracę służb na terenie Euroregionu Pomerania” - polsko - niemiecka konferencja w Szczecinie- Interreg VA

Grudniowa konferencja poświęcona była omówieniu roli multimediów jako narzędzia umożliwiającego promocję działań podejmowanych przez Policję po obu stronach granicy. Spotkanie było także okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy międzynarodowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców terenów przygranicznych... więcej...

11. Konferencja Roczna Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska

Tegoroczna konferencja to podsumowanie dotychczasowej współpracy międzynarodowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców terenów przygranicznych, w której brali udział m.in. Pani Magdalena Bednarczyk-Sokół - z-ca dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju RP, Marko Buchta – przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów kraju Związkowego Branderburgia oraz Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Piotr Krzystek Prezydent Szczecina... więcej...

12. Konferencja na temat współpracy Polsko- Niemieckiej w zakresie korelacji zagrożeń terrorystycznych w ramach programu INTERREG V A- wdrożenie projektu

Dziś w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się konferencja pn.„Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych”... więcej.... Wizyta niemieckich policjantek w Szczecinie

W dniach 16-20.04.2018 dwie funkcjonariuszki policji kryminalnej: komisarz kryminalna Dorte KUNZE i komisarz kryminalna Nicole PLASCHKA z Krajowego Urzędu Kryminalnego Meklemburgii Pomorza Przedniego odbyły w tygodniową hospitacje Komedy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Niemieckie policjantki spotkały się z szefem zachodniopomorskiego garnizonu... więcej...

13. INTERREG Va

„Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych”... więcej...

14. Kolejne spotkanie polskiej i niemieckiej Policji w sprawie współpracy transgranicznej

W dniu 06.04.2017 r. odbyła się rewizyta delegacji funkcjonariuszy LK LKA Schwerin. Podczas spotkania określono współdziałanie polskiej i niemieckiej Policji w zakresie współpracy transgranicznej. Przedstawicielem delegacji naszych zachodnich sąsiadów była Pani dr Monika Berges - Abteilungsleiterin Abt 5 a zachodniopomorski garnizon reprezentował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł. insp. Jarosław Pasterski... więcej...

 

Powrót na górę strony