Profilaktyka w ruchu drogowym

BEZPIECZNE WAKACJE

Aktualnie na terenie województwa zachodniopomorskiego prowadzone jest przedsięwzięcie profilaktyczne pod nazwą "Bezpieczne wakacje"

 Termin: 24 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

   Grupa docelowa: kierujący pojazdami (transport zbiorowy i indywidualny, w tym kierujący hulajnogami elektrycznymi oraz urządzeniami transportu osobistego (UTO), pasażerowie pojazdów, piesi (szczególnie dzieci i młodzież) oraz użytkownicy urządzeń wspomagających ruch (UWR).

   Cel: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

   Kierunki działań informacyjno-edukacyjnych:

  • Zwrócenie uwagi kierującym pojazdami na bezpieczne korzystanie z drogi związane z nasileniem ruchu w okresie wakacji, szczególnie podczas wyjazdów i powrotów z wakacji.
  • Promowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w tym właściwego przewozu dzieci i młodzieży.
  • Zwrócenie uwagi młodym kierowcom na ryzyka i skutki nieprawidłowych zachowań na drodze oraz nieprzestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym.
  • Kształtowanie właściwych postaw pasażerów mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i zachowania kierujących.
  • Przypominanie i uświadamianie pieszym oraz osobom korzystającym z urządzeń wspomagających ruchu (UWR) o bezpiecznym poruszaniu się po drodze i przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego, jak też poszanowaniu praw i obowiązków poszczególnych uczestników ruchu drogowego.

 

Powrót na górę strony