Przejazd przez tunel

Przejazd przez TUNEL

Jakie zasady obowiązują podczas jazdy w tunelu drogowym? Jak się zachować podczas różnych sytuacji drogowych takich jak awaria pojazdu czy wypadek drogowy?

Jazda tunelem zazwyczaj, może skrócić nam zdecydowanie czas przejazdu i uczynić podróż bardziej komfortową. Jednak aby tak było, musimy znać i stosować się do szeregu przepisów specjalnie stworzonych dla jadących przez tunel.

Oznakowanie

Znak D-37 oznacza początek tunelu a znak D-38 koniec tunelu. Są to znaki informacyjne, umieszczane w przed wjazdem do obiektu. Dodatkowo pod znakiem D-37 może wystąpić tabliczka informująca o długości tunelu. Jeśli jej nie ma tzn., że tunel ma mniej niż 500 m długości. W sytuacji gdy długość tunelu przekracza 3000 m, oznacza się tabliczkami informacyjnymi pozostałą do przebycia drogę, w odcinkach co 1000 m.

           

               D-37                                              D-38

Na wjeździe do tunelu możemy spotkać sygnalizator S-4, który stosuje się nad pasami o przemiennym kierunku ruchu. Sygnały oznaczają:

sygnał zielony – zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którymi sygnalizator jest umieszczony,

sygnał czerwony – zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.

Sygnały te mają na celu zwiększenie przepustowość drogi, np. dla wyjeżdzających uruchamia się więcej pasów ruchu do jazdy. Mogą również być pomocne podczas zdarzeń drogowych w celu zamknięcia ruchu lub jego części w zależności od sytuacji.

                                 S-4

W tunelu mogą wystąpić znaki zakazu wyprzedzania lub zakazu ruchu pieszych, rowerzystów, motorowerzystów czy pojazdów ciężarowych przewożących materiały niebezpieczne (ADR).

Prędkość

Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogim stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

Dopuszczalna prędkość w tunelu może być ustalana indywidualnie, w zależności od funkcjonującej infrastruktury drogowej, o czym zostaniemy poinformowani znakiem B-33 „ograniczenie prędkości”, przed wjazdem do tunelu.

Odstępy i odległości

Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m, kierujący jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:

  1. 50 m – jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t lub autobusem,

  2. 80 m – jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym w pkt. 1.

Dopuszczalny minimalny odstęp pomiędzy pojazdami w tunelu, może się różnić w zależności od obowiązującej tam dopuszczalnej prędkości, o czym zostaniemy poinformowani odpowiednim znakiem.

Zatrzymanie i postój

Kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 metrów. Jest to istotne podczas ewentualnej ewakuacji z tunelu i zapewni swobodny przepływ ludzi.

Jednocześnie w tunelu zabrania się:

  • zatrzymania pojazdu,

  • cofania,

  • zawracania.

Oświetlenie

Ustawodawca nie przewidział specjalnych wymogów odnośnie stosowania określonych świateł zewnętrznych podczas jazdy w tunelu. Zalecamy jednak włączyć światła mijania zamiast świateł to jazdy dziennej. Pozwoli nam to zwiększyć naszą widoczność, zwłaszcza dla osób jadących za nami.

Zdarzenie drogowe (wypadek, kolizja, awaria)

Zdarzenie drogowe zaistniałe w tunelu jest sytuacją bardziej niebezpieczną niż na pozostałych drogach. Wynika to ze specyfiki obiektu jakim jest tunel i ograniczonych możliwości do poruszania się naszym pojazdem.

Jeżeli dojdzie do wypadku drogowego czy kolizji poza udzieleniem niezbędnej pierwszej pomocy osobom poszkodowanymi i powiadomieniu służb ratunkowych, nie wychodźmy z pojazdu, nie wdawajmy się w dyskusje z innymi uczestnikami ruchu, nie róbmy zdjęć itd. Przez takie zachowanie może dojść do zdarzenia wtórnego i któryś z nadjeżdżających pojazdów może na nas najechać.

W przypadku kolizji, gdzie nie ma osób rannych wyjedźmy poza tunel i tam zatrzymajmy się w miejscu bezpiecznym.

Nie zapominajmy o korytarzu życia, który w tunelu jest jeszcze ważniejszy niż na innych drogach. Pozwólmy dojechać służbom ratunkowym na miejsce w sposób sprawny i bezpieczny.

W tunelach są oczywiście wyjścia ewakuacyjne i w razie sytuacji kryzysowej (np. pożar) skorzystajmy z nich!

Odpowiedzialność za wykroczenia popełnione w tunelu

Podczas jazdy w tunelu obowiązują takie same przepisy ruchu drogowego jak na wszystkich innych kategoriach dróg. Wyszczególnić natomiast możemy niektóre wykroczenia, które można popełnić tylko w tunelu:

zawracanie w tunelu – grzywna 200 zł,

cofanie w tunelu – grzywna 200 zł,

zatrzymanie pojazdu w tunelu – grzywna 200 zł,

niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m – grzywna 300 – 500 zł,

niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego – grzywna 100 zł.

Droga prowadząca przez tunel zazwyczaj jest na krótkim odcinku, a jej pokonanie trwa kilka minut. Przez ten czas zachowajmy wzmożoną czujność, bacznie obserwując drogę i jej otoczenie.

 

 

 

kom. Mateusz Mićko

WRD KWP Szczecin

Powrót na górę strony