Pozbawienie broni palnej cech użytkowych - Ważne informacje - Policja Zachodniopomorska

Ważne informacje

Pozbawienie broni palnej cech użytkowych

W związku z uchyleniem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych (Dz. U. Nr 94 poz. 924 ze zm.) według stanu na dzień 17.02.2017 r. brak jest aktu wykonawczego umożliwiającego procedurę pozbawienia broni cech użytkowych.