Ważne informacje

Pozbawienie broni palnej cech użytkowych

W związku z uchyleniem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych (Dz. U. Nr 94 poz. 924 ze zm.) według stanu na dzień 17.02.2017 r. brak jest aktu wykonawczego umożliwiającego procedurę pozbawienia broni cech użytkowych.

Powrót na górę strony